שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

אלישע וארם

פרק ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

המלך יורם

פרק ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

עוזיהו

פרק טו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

אחז- חלק א

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

אחז- חלק ב

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

גרי אריות

פרק יז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

חזקיה- חלק א

פרק יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

חזקיה חלק ב

פרק יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

חטאי מנשה

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

תשובת מנשה

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

אמון

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

נבואת חולדה

פרק כב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

הברית

פרק כג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

פסח יאשיהו

פרק כג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

יהויקים

פרק כד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

יהויכין

פרק כד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

צדקיהו

פרק כד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

חורבן הבית

פרק כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

גדליה

פרק כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואת אליהו לאחזיהו

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

עלית אליהו לשמים

פרק ב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ניצחון המלכים על מואב

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ניסי אלישע- חלק א

פרק ד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ניסי אלישע- חלק ב

פרק ד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ניסי אלישע- חלק ג

פרק ד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אלישע, נעמן וגיחזי- חלק א

פרק ה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אלישע, נעמן וגיחזי- חלק ב

פרק ה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

בני הנביאים

פרק ו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אלישע וארם

פרק ו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

סופו של הרעב בשומרון

פרק ז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

תבואת האישה

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

בואו של אלישע לדמשק

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

המלך יורם

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מחלתו של המלך יורם

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהוא ופעולותיו- חלק א

פרק ט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהוא ופעולותיו- חלק ב

פרק ט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהוא ופעולותיו- חלק ג

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהוא ופעולותיו- חלק ד

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

עתליה, יהוידע ויהואש- חלק א

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

עתליה, יהוידע ויהואש- חלק ב

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהואש ותיקון בדק הבית- חלק א

פרק יב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהואש ותיקון בדק הבית- חלק ב

פרק יב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מות אלישע- חלק א

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מות אלישע- חלק ב

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק א

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק ב

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק ג

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

עוזיהו

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

זכריה וסיכום שושלת יהוא

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

עזריה, יותם ומלכי ישראל

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אחז- חלק א

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אחז- חלק ב

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גלות עשרת השבטים

פרק יז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גרי אריות

פרק יז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חזקיה- חלק א

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חזקיה חלק ב

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חזקיה פונה לישעיה

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

תפילת חזקיהו ונבואת ישעיהו

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חולי חזקיהו ורפואתו

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ביקור בראדך

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חטאי מנשה

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

תשובת מנשה

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אמון

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חלקיה מוצא ספר תורה

פרק כב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

נבואת חולדה

פרק כב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

הברית

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יאשיהו בגיא בן הינום

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

התקיימות נבואת עידו

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

פסח יאשיהו

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

סוף ימי יאשיהו

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהואחז ואליקים

פרק כג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהויקים

פרק כד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

יהויכין

פרק כד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

צדקיהו

פרק כד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

המצור, ההבקעה וסוף צדקיהו

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חורבן הבית

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גדליה

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גאולת יהויכין

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

פ (14)

פרק |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

פ (15)

פרק |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
קשר חי