שיעורים על ספר מלכים ב

מלכות אחזיהו ומותו

פרק א | האם מה שקורה בתקופת אחזיהו זה בגלל התנהגות אחזיהו או שזה תחילת העונש שמגיע לבית אחאב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

רכב ישראל ופרשיו

פרק ב | אליהו ואלישע הולכים ביחד אבל אליהו כל הזמן מנסה להפרד מאלישע. למה? ומה מטרת המסלול אותו הם עוברים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

אלישע ממשיכו של אליהו

פרק ב-ג | לא קל להיפרד מהנוכחות של אליהו, ואלישע נדרש למלא את מקומו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ההבדל בין מלכות ישראל למלכות יהודה

פרק ג | הסתכלות על האדם רשע משפיע לרעה על מצבו הרוחני של אלישע, מה בכל זאת עוזר לו לחזור למצב טוב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

נס השמן והחייאת הילד

פרק ד | מה המילה "נשך" מסמלת? איך פעולה זאת משפיעה על נפש האדם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מהי דמותו של אב?

פרק ד | בסיפור החייאת הילד, אביו לא נמצא בתמונה, הוא אפילו לא יודע שבנו מת וחזר לחיים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

צרעת נעמן

פרק ה | איזו מן בעיה זו הצרעת? למה זה הגיע לנעמן? מה הצרעת גרמה לו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

בני הנביאים ונס הסנוורים

פרק ו | למה המקום של הבני הנביאים היה צר,קטן בשבילם? משהו השתנה מאז צרעת גיחזי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

הפסקת המצור

פרק ז | למה מגיע לעם ישראל שתיפסק המצורת? מה השתנה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

החזרת תבואת האישה והנבואה לחזאל

פרק ח | מה מיוחד באישה שהמלך החזיר לה את כל תבואת השדה? בזכות מה היא זכתה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלכות יורם ויהושפט

פרק ח | מה פרק זה מסמל למלכות יהודה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מהפכת יהוא

פרק ט | מה צריך בשביל להחליף בית מלוכה? ולמה יהוא מתאים תפקיד זה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

המשך מהפכת יהוא יהוא

פרק י | מלחמה שהיא לא רק החלפת המלכות, זה גם מלחמה נגד התרבות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מעשה עתליה ומעשה יהושבע

פרק יא | למה עתליה עושה מה שהיא עושה? מה עומד בבסיס מעשיה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

דמותו של יהואש

פרק יב | מוטיב השבת חוזר הרבה בחייו של יהואש. מה זה מסמל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלכות יהואש

פרק יב | יהואש הלך בדרך ה'. למה בימיו ארם עולים על יהודה ולוקחים מאוצרות המקדש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ההחמצה שבמלכות ישראל

פרק יג | האם שפיכות הדמים שיהוא עשה בבית אחאב היתה מוצדקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

אהבת ה'

פרק יד | אמציה עושה המון דברים טובים רק "לא בלבב שלם" מה זה אומר? מה חסר לו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ירבעם ומה שהוא מסמל

פרק יד | מה השם ירבעם מעיד על בית יהוא? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

צרעת עזריה

פרק טו | עזריה עשה הטוב בעיני ה'. למה מגיע לו צרעת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

גסיסת מלכות ישראל

פרק טו | במה מתאפיינת רגעי הגסיסה של מלכות ישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ארם עולים על ישראל

פרק טו-טז | יותם עשה הישר בעיני ה' אבל בכל זאת הקב"ה שולח על מלכות יהודה את ארם וישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלכות הושע בן אלה וגלות עשרת השבטים

פרק יז | הושע בן אלה עשה הרע בעיני ה' בל לא כמו המלכים שהיו לפניו. מה היה שונה בינו לבין המלכים שלפניו? ואיך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

השומרונים

פרק יז | הגויים שהגיעו לארץ ישראל לא היו יראים את ה'. אבל הם גויים,למה אנחנו מצפים מהם לעבוד את ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

חזקיה המלך

פרק יח | איך שמו של חזקיה מעיד על אישיותו ודרכיו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

נאום רבשקה

פרק יח | לכאורה חזקיה התרצה למלך אשור ואפילו קיצץ את דלתות המקדש בשביל להביא לו כסף, אז למה מלך אשור שולח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלחמה בישראל זה חילול ה

פרק יט | חזקיה הולך בעקבות נאום רבשקה לבית ה'. מעלה את נושא המלחמה לדרגה הכי גבוה, לדרגת בית ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

תודעת "האין"

פרק יט | צרה מטרתה להוליד משהו חדש, מה הצרה הזאת צריכה להוליד? (חסר חצי שיעור)

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

חוליו של חזקיהו

פרק כ | איום אשור על ישראל וחוליו של חזקיהו קרו באותו זמן. מלכות יהודה מאוימים מבפנים ומבחוץ.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ביקור מלכי בבל את חזקיה

פרק כ | הקב"ה קוצף על חזקיה על כך שהוא מראה למלכי בבל את אוצרותיו. מה כל כך חמור במה שחזקיה עשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלכות מנשה

פרק כא | מנשה מחזיר את הבמות, מוסיף עוד מזבחות, עושה הרבה והכל על מנת להכעיס. למה מנשה נוהג ככה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום בעולם הבא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

בדק הבית וספר התורה

פרק כב | יאשיהוו עושה הישר בעיני ה'. אז איך אחרי 18 שנה של מלכותו הוא מוציא את העבודה זרה מבית ה'?איך הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מסע הטהרה של יאשיהו

פרק כג | יאשיהו משתתף אישית במסע הטהרה. הוא לא רק נותן פקודה, אלא הוא מעורב אישית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מות יאשיהו

פרק כג | למרות מסע הטהרה של יאשיהו הקב"ה לא סולח למעשים הרעים של עם ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

תקופת יהויכין ויהויקים

פרק כג-כד| יאשיהו הוא כפיר ובניו הם גורים. איך הגורים מתנהגים אחרי האריה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

גלות החרש והמסגר

פרק כד | יהויקים רצה שבנו ימלוך אחריו. הוא רצה לתת תחושה של שושלת, המלכות ממשיכה ולא הולכת להפסיק.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

נבואת יחזקאל על החורבן

פרק כד-כה | למה מה שיהויכין עשה היה דבר נכון? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות למרות שהוא מולך אחרי גלות החרש והמסגר שירושלים חרבה מבחינה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם מופיעים דווקא בחורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלכות אחזיהו ומותו

פרק א | האם מה שקורה בתקופת אחזיהו זה בגלל התנהגות...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

רכב ישראל ופרשיו

פרק ב | אליהו ואלישע הולכים ביחד אבל אליהו כל הזמן...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

אלישע ממשיכו של אליהו

פרק ב-ג | לא קל להיפרד מהנוכחות של אליהו, ואלישע...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ההבדל בין מלכות ישראל למלכות יהודה

פרק ג | הסתכלות על האדם רשע משפיע לרעה על מצבו...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

נס השמן והחייאת הילד

פרק ד | מה המילה "נשך" מסמלת? איך פעולה זאת משפיעה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מהי דמותו של אב?

פרק ד | בסיפור החייאת הילד, אביו לא נמצא בתמונה,...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

צרעת נעמן

פרק ה | איזו מן בעיה זו הצרעת? למה זה הגיע לנעמן?...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

בני הנביאים ונס הסנוורים

פרק ו | למה המקום של הבני הנביאים היה צר,קטן...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

הפסקת המצור

פרק ז | למה מגיע לעם ישראל שתיפסק המצורת? מה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

החזרת תבואת האישה והנבואה לחזאל

פרק ח | מה מיוחד באישה שהמלך החזיר לה את כל תבואת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלכות יורם ויהושפט

פרק ח | מה פרק זה מסמל למלכות יהודה? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מהפכת יהוא

פרק ט | מה צריך בשביל להחליף בית מלוכה? ולמה יהוא...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

המשך מהפכת יהוא יהוא

פרק י | מלחמה שהיא לא רק החלפת המלכות, זה גם מלחמה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מעשה עתליה ומעשה יהושבע

פרק יא | למה עתליה עושה מה שהיא עושה? מה עומד...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

דמותו של יהואש

פרק יב | מוטיב השבת חוזר הרבה בחייו של יהואש. מה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלכות יהואש

פרק יב | יהואש הלך בדרך ה'. למה בימיו ארם עולים על...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ההחמצה שבמלכות ישראל

פרק יג | האם שפיכות הדמים שיהוא עשה בבית אחאב היתה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

אהבת ה'

פרק יד | אמציה עושה המון דברים טובים רק "לא בלבב...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ירבעם ומה שהוא מסמל

פרק יד | מה השם ירבעם מעיד על בית יהוא? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

צרעת עזריה

פרק טו | עזריה עשה הטוב בעיני ה'. למה מגיע לו...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

גסיסת מלכות ישראל

פרק טו | במה מתאפיינת רגעי הגסיסה של מלכות ישראל?...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ארם עולים על ישראל

פרק טו-טז | יותם עשה הישר בעיני ה' אבל בכל זאת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלכות הושע בן אלה וגלות עשרת השבטים

פרק יז | הושע בן אלה עשה הרע בעיני ה' בל לא כמו...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

השומרונים

פרק יז | הגויים שהגיעו לארץ ישראל לא היו יראים את...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

חזקיה המלך

פרק יח | איך שמו של חזקיה מעיד על אישיותו ודרכיו?...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

נאום רבשקה

פרק יח | לכאורה חזקיה התרצה למלך אשור ואפילו קיצץ...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלחמה בישראל זה חילול ה

פרק יט | חזקיה הולך בעקבות נאום רבשקה לבית ה'....
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

תודעת "האין"

פרק יט | צרה מטרתה להוליד משהו חדש, מה הצרה הזאת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

חוליו של חזקיהו

פרק כ | איום אשור על ישראל וחוליו של חזקיהו קרו...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ביקור מלכי בבל את חזקיה

פרק כ | הקב"ה קוצף על חזקיה על כך שהוא מראה למלכי...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלכות מנשה

פרק כא | מנשה מחזיר את הבמות, מוסיף עוד מזבחות,...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

בדק הבית וספר התורה

פרק כב | יאשיהוו עושה הישר בעיני ה'. אז איך אחרי...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מסע הטהרה של יאשיהו

פרק כג | יאשיהו משתתף אישית במסע הטהרה. הוא לא רק...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מות יאשיהו

פרק כג | למרות מסע הטהרה של יאשיהו הקב"ה לא סולח...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

תקופת יהויכין ויהויקים

פרק כג-כד| יאשיהו הוא כפיר ובניו הם גורים. איך...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

גלות החרש והמסגר

פרק כד | יהויקים רצה שבנו ימלוך אחריו. הוא רצה לתת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

נבואת יחזקאל על החורבן

פרק כד-כה | למה מה שיהויכין עשה היה דבר נכון? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
קשר חי