ספר מלכים א

הפתיחה של ספר מלכים

פרק א | ספר מלכים עוסק בכל המלכים חוץ מדוד המלך. למה הפתיחה מציגה את דוד בצורה שאינה מכבדת אותו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

דוד סוגר מעגל ותחילת מלכות שלמה

פרק ב | המילים האחרונות של דוד לפני שהוא עובר לעולם האמת זה "חסלו אותם..". זה סיום מוזר של חיי דוד המלך.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

סוגיית יואב בן צרויה ושמעי בן גרא

פרק ב | זה נראה שהמטרה בצוואת דוד זה לעשות שקט, אבל יש לזה סיבה הרבה יותר משמעותית. מה הסיבה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

סיום שמעי,נישואי שלמה והחלום

פרקים ב-ג |האם באמת הקללה של שמעי היא מרידה במלכות? באותו זמן דוד לא לגמרי היה מלך.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

משפט הנשים וחכמת שלמה

פרק ג | חכמה גדולה יש פה. אבל למה זה חכמת אלוקים? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

תחילת בנין בית המקדש, ציר זמן

פרק ה-ו | עם ישראל "אוכלים, ושותים ושמחים", זה נשמע ביזיון לעם ישראל, מזכיר לנו מצב של חטא.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

המשך בית המקדש

פרק ו | מה המשמעות השינוי במספר הכלים שבמשכן למספר הכלים במקדש

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

חנוכת בית המקדש

פרק ח | מתי חנכו את הבית? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

עניין המקדש פתיחה

פרק ח | הבנת עניין המקדש מתוך עיון בירמיה לב. |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

שלמה ובת פרעה בשעת חנוכת המקדש

פרק ח-ט | למה שיהיה בסוף חורבן? מה עומד ביסוד המציאות שמביאה אותנו לחורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

לא ירבה לו

פרק י | עיסוק בריבוי הנשים-בחטא, בפיספוס שבעקבות זאת המלוכה נלקחת משלמה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

אליהו ואחאב

פרק יז | מי זה אליהו? בן מי הוא? בן כמה הוא? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

המשך אליהו הנביא והאשה

פרק יז | מה היא המשמעות של התערבות אליהו בסדרי בראשית?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

המשך סוגיית אליהו - חוני המעגל

פרק יז | חוני ואליהו. שניהם מכריחים את המציאות במידה מסוימת. מה אפשר ללמוד מההשוואה בין השניים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

עיון במפגש אליהו עם עובדיה ואחאב ובנס הכרמל

פרק יח | מה המשמעות של מפגש אליהו עם עובדיה? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

סיכום סוגיית אליהו

פרק יח | יש פה מהלך מורכב. אליהו מקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. האם אליהו עושה זאת על פי הוראה משמיים או שהוא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

מדרגת אליהו ומדרגת אלישע והמפגש בינהן

פרק יט | איזבל שמעה מאחאב על מעמד הכרמל ומחליטה להרוג את אליהו ומעדכנת אותו על כך. למה היא מעדכנת את אליהו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הפתיחה של ספר מלכים

פרק א | ספר מלכים עוסק בכל המלכים חוץ מדוד המלך....
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

דוד סוגר מעגל ותחילת מלכות שלמה

פרק ב | המילים האחרונות של דוד לפני שהוא עובר...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

סוגיית יואב בן צרויה ושמעי בן גרא

פרק ב | זה נראה שהמטרה בצוואת דוד זה לעשות שקט,...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

סיום שמעי,נישואי שלמה והחלום

פרקים ב-ג |האם באמת הקללה של שמעי היא מרידה...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

משפט הנשים וחכמת שלמה

פרק ג | חכמה גדולה יש פה. אבל למה זה חכמת אלוקים?...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

תחילת בנין בית המקדש, ציר זמן

פרק ה-ו | עם ישראל "אוכלים, ושותים ושמחים", זה...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

המשך בית המקדש

פרק ו | מה המשמעות השינוי במספר הכלים שבמשכן למספר...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

חנוכת בית המקדש

פרק ח | מתי חנכו את הבית? |
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

עניין המקדש פתיחה

פרק ח | הבנת עניין המקדש מתוך עיון בירמיה לב. |
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

שלמה ובת פרעה בשעת חנוכת המקדש

פרק ח-ט | למה שיהיה בסוף חורבן? מה עומד ביסוד...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

לא ירבה לו

פרק י | עיסוק בריבוי הנשים-בחטא, בפיספוס שבעקבות...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

אליהו ואחאב

פרק יז | מי זה אליהו? בן מי הוא? בן כמה הוא? |
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

המשך אליהו הנביא והאשה

פרק יז | מה היא המשמעות של התערבות אליהו בסדרי...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

המשך סוגיית אליהו - חוני המעגל

פרק יז | חוני ואליהו. שניהם מכריחים את המציאות...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

עיון במפגש אליהו עם עובדיה ואחאב ובנס הכרמל

פרק יח | מה המשמעות של מפגש אליהו עם עובדיה? |
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

סיכום סוגיית אליהו

פרק יח | יש פה מהלך מורכב. אליהו מקריב קורבן מחוץ...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

מדרגת אליהו ומדרגת אלישע והמפגש בינהן

פרק יט | איזבל שמעה מאחאב על מעמד הכרמל ומחליטה...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
קשר חי