נפילת מלכות שלמה | פרק יא

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |

כ - 70 דק'

פילוג המלוכה - לשם איחוד

תכנית הפירוד הולכת בדרך של "קמעה קמעה". בשיעור זה נקיים בירור מעמיק, מהי מטרת הפילוג ויישומה הממשי.

כ - 70 דק'

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |

כ - 70 דק'

הגויים מנשאים את שלמה, הנשים הנכריות

פרקים ט-יא | שלמה הרבה ממון וסוסים לשם שמים. אך בכל זאת, היה הריבוי מנוגד לרוח התורה בפרשת דברים, ועל כן עמד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

ירידת מלכות שלמה בעקבות הנשים הנכריות

פרק יא | להדד היה יצר גדול להרע לישראל. על כן הוא ויתר על כל הטובות שהיה לו אצל פרעה, והלך לארצו בכדי להיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

המרידה ברחבעם

פרקים יא-יב | מהי הסיבה שבני ישראל מוצאים לנכון למרוד במלכות בית דוד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

חטא הנשים הנכריות

פרק יא | גדולתו, חכמתו ורוחב מלכותו של שלמה מהווים כלי קיבול רחב יותר משל כל אדם, וכך גם בנשי שלמה הוא מנסה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

50 דק'

ריבוי הסוסים של שלמה

פרק יא | כשיצאו ישראל ממצרים, הם יצאו מן התפיסה המצרית שמקור השליטה הוא העושר והכח. מצוותו של המלך לא להרבות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

49 דק'

מה היתה טעותו של יואב בענין עמלק?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לְקַבֵּר את החללים, ויך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

פילוג המלוכה - לשם איחוד

תכנית הפירוד הולכת בדרך של "קמעה קמעה". בשיעור זה...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

הגויים מנשאים את שלמה, הנשים הנכריות

פרקים ט-יא | שלמה הרבה ממון וסוסים לשם שמים. אך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ירידת מלכות שלמה בעקבות הנשים הנכריות

פרק יא | להדד היה יצר גדול להרע לישראל. על כן הוא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

המרידה ברחבעם

פרקים יא-יב | מהי הסיבה שבני ישראל מוצאים לנכון...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חטא הנשים הנכריות

פרק יא | גדולתו, חכמתו ורוחב מלכותו של שלמה מהווים...
הרב יעקב ידיד 50 דק'
שיעור

ריבוי הסוסים של שלמה

פרק יא | כשיצאו ישראל ממצרים, הם יצאו מן התפיסה...
הרב יעקב ידיד 49 דק'
שיעור

מה היתה טעותו של יואב בענין עמלק?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "ויהי בהיות דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נפילת מלכות שלמה

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'