גדולת מלכות שלמה | פרקים ט-י

מלכת שבא

פרק י | מלכת שבא מסופר בפרקנו שמלכת שבא באה במיוחד להתפעל מחכמתו של שלמה, הביאה לו מנחה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים א

המשך תפילת שלמה, מענה הקב"ה לשלמה

פרקים ח-ט | המלך הוא כח מרכזי של העם כולו. על כן יש לו אחריות אישית - חטא שלו עלול להוביל לחורבן וגלות של העם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

הגויים מנשאים את שלמה, הנשים הנכריות

פרקים ט-יא | שלמה הרבה ממון וסוסים לשם שמים. אך בכל זאת, היה הריבוי מנוגד לרוח התורה בפרשת דברים, ועל כן עמד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

שלמה ובת פרעה בשעת חנוכת המקדש

פרק ח-ט | למה שיהיה בסוף חורבן? מה עומד ביסוד המציאות שמביאה אותנו לחורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

לא ירבה לו

פרק י | עיסוק בריבוי הנשים-בחטא, בפיספוס שבעקבות זאת המלוכה נלקחת משלמה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

מלכת שבא ומלכות שלמה

פרק י | במלכות שלמה, בשונה ממלכותה של מלכת שבא, יש חשיבות רבה להבדלי המדרגות, דבר הכרחי כדי לאפשר יציקת קדושה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

34 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלכת שבא

פרק י | מלכת שבא מסופר בפרקנו שמלכת שבא באה...
הרב צבי שוויגר
שיעור

המשך תפילת שלמה, מענה הקב"ה לשלמה

פרקים ח-ט | המלך הוא כח מרכזי של העם כולו. על כן...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הגויים מנשאים את שלמה, הנשים הנכריות

פרקים ט-יא | שלמה הרבה ממון וסוסים לשם שמים. אך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שלמה ובת פרעה בשעת חנוכת המקדש

פרק ח-ט | למה שיהיה בסוף חורבן? מה עומד ביסוד...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

לא ירבה לו

פרק י | עיסוק בריבוי הנשים-בחטא, בפיספוס שבעקבות...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

מלכת שבא ומלכות שלמה

פרק י | במלכות שלמה, בשונה ממלכותה של מלכת שבא, יש...
הרב יעקב ידיד 34 דק'
שיעור

גדולת מלכות שלמה-חלק א

פרק ט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גדולת מלכות שלמה- חלק ב

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'