שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

שמות הילדים ומשמעותם

פרקים ז-י | ישעיהו מנבא על פגיעת אשור בישראל, מפני שאחז לא בטח ב-ד' ובקש עזרה מאשור.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הנבואה על בבל

פרקים יג-יד | החורבן העתיד לקרות בבבל נובע מכך שתקופת הגלות של ישראל הסתיימה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

דברי הנביאים על ממלכת בבל

פרק יד | בבבל יש מעלה, והיא יכולה למלא תפקיד כאשר ירושלים נחלשת. אולם, בגאוותה, היא פספסה את הייעוד הזה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך כך מנבא על ייחודם של ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות הרשעות שולטות בכיפה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי בסיסי ייענשו קשות, אבל ישראל יקבלו את שכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

שיר גאולה

פרקים כו-כז | הנביא מתאווה ש-ד' יבצע את משפטו בגויים, ורק כך אומות העולם יגיעו לתיקונם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

תוכחה לחלקים שונים בעם ישראל

פרקים כח-כט | עם ישראל יכול להתעלות רוחנית - או על ידי קבלת חסד ד', או על-ידי פורענות. הבחירה בידיו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

דברי משל ותוכחה לבני ישראל

פרקים כח-כט | השראת השכינה בעם ישראל היא לפי רמת המוכנות והפנייה של עם ישראל אל ד'

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

תוכחה לנשענים על מצרים

פרק ל | הנביא מוכיח את העם על כך שהם לא בוטחים ב-ד', אלא על בשר ודם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

קינת הנשים על ירושלים

פרקים לב-לג| כאשר יש מנהיג רוחני בעל שיעור קומה, הוא משפיע על החברה כולה ומרומם ומתקן אותה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מצור אשור בימי חזקיהו

פרקים לו-לז | המניע של סנחריב הוא הפחד מכך שישראל מגלים את שם ד' בעולם הזה, והוא רואה בכך סכנה לתרבות שלו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מפלת סנחריב

פרק לז | כיון שסנחריב לא חרף את ד' בעצמו, אלא על-ידי שליח הוא נענש על ידי מלאך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואות ישעיהו על סנחריב

פרק לז | למה ישעיהו לא מפרט לחזקיהו מה עומד לקרות במלחמה עם אשור?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מחלת חזקיהו

פרק לח | עיון בדברי הימים על מהפכת התשובה שחזקיהו חולל בעם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם ישראל? למה העם לא מתנחם בקלות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואת נחמה ועידוד לבני ישראל

פרקים מ-מא | תהליך הגאולה פוקח את העיניים ומרומם את המבט. ולכן, יש להתבונן מחדש במעשה בראשית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואה על הגאולה

פרקים מא-מב | מלך המשיח ימלוך על רוח האדם מכח האמת שלו, ללא צורך בצבא.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הבחירה האלוקית בישראל

פרקים מג-מד | אדם מוסרי רואה את התהליך ההיסטורי כולו כבניין אמוני מסודר העולה קומה אחר קומה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

ישעיהו מתנבא על עם ישראל ועל עצמו

פרקים מט-נ | הגדרת השליחות הראשונה של ישעיהו הייתה להחזיר את עם ישראל בתשובה ועכשיו תפקידו לנבא גם לגויים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

ישעיהו כמחולל גאולת ישראל

פרקים מט-נ | עבודת ד' האישית של ישעיהו, היא הדוגמה לאיזו רמה רוחנית עם ישראל צריך להגיע, כדי להיגאל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמות הילדים ומשמעותם

פרקים ז-י | ישעיהו מנבא על פגיעת אשור בישראל,...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הנבואה על בבל

פרקים יג-יד | החורבן העתיד לקרות בבבל נובע מכך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

דברי הנביאים על ממלכת בבל

פרק יד | בבבל יש מעלה, והיא יכולה למלא תפקיד כאשר...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שיר גאולה

פרקים כו-כז | הנביא מתאווה ש-ד' יבצע את משפטו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תוכחה לחלקים שונים בעם ישראל

פרקים כח-כט | עם ישראל יכול להתעלות רוחנית - או על...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

דברי משל ותוכחה לבני ישראל

פרקים כח-כט | השראת השכינה בעם ישראל היא לפי רמת...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תוכחה לנשענים על מצרים

פרק ל | הנביא מוכיח את העם על כך שהם לא בוטחים...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קינת הנשים על ירושלים

פרקים לב-לג| כאשר יש מנהיג רוחני בעל שיעור קומה,...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מצור אשור בימי חזקיהו

פרקים לו-לז | המניע של סנחריב הוא הפחד מכך שישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מפלת סנחריב

פרק לז | כיון שסנחריב לא חרף את ד' בעצמו, אלא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואות ישעיהו על סנחריב

פרק לז | למה ישעיהו לא מפרט לחזקיהו מה עומד לקרות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מחלת חזקיהו

פרק לח | עיון בדברי הימים על מהפכת התשובה שחזקיהו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואת נחמה ועידוד לבני ישראל

פרקים מ-מא | תהליך הגאולה פוקח את העיניים ומרומם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואה על הגאולה

פרקים מא-מב | מלך המשיח ימלוך על רוח האדם מכח האמת...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הבחירה האלוקית בישראל

פרקים מג-מד | אדם מוסרי רואה את התהליך ההיסטורי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ישעיהו מתנבא על עם ישראל ועל עצמו

פרקים מט-נ | הגדרת השליחות הראשונה של ישעיהו הייתה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ישעיהו כמחולל גאולת ישראל

פרקים מט-נ | עבודת ד' האישית של ישעיהו, היא הדוגמה...
הרב יצחק בן שחר
קשר חי