ספר ישעיהו - כלל ופרט

הקדמה לספר ישעיהו

מבחינה מסוימת, ישעיהו הוא הנביא הראשון. מדרגתו מושווית למדרגת משה רבינו.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי החטאים המצויים בהווה, אלא על פי המצב המסוכן שאליו הם עלולים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

משל הכרם

פרקים ה-ז | מדוע במשל הכרם, בעל הכרם משקיע כוחות בהריסת כרמו ואיננו מסתפק בנטישתו? ומהי בכל זאת הנחמה במשל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הודעת ישעיהו לאחז

פרקים ח-י| מדוע ישעיהו נשלח להודיע לאחז ייעודים טובים בעוד אחז אחוז בחטאו ומסרב לנסות את ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה הבסיסית והטבעית של קיבוץ גלויות, לבין השתנות כל הטבע לטובה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון יסודי – המפלה שלהם היא המשך של מפלת אשור בארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

השגחת ה' במפלת מצרים ובחזרתם בתשובה

פרקים יט-כא | במפלת מצרים, ולאחר מכן בחזרתם בתשובה, ניכרת השגחת ה' מופלאה, המורכבת מכמה שלבים מפתיעים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

התוכחה על ירושלים

פרקים כב-כג | מדוע משולבת תוכחה על ירושלים במהלך המשאות העוסקים באומות העולם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הכל מכוון לטובת ישראל

פרקים כד-כז | מהפכה עולמית, רעידת אדמה של כל האומות. ולפתע מתגלה שרק ישראל שרדו, והכל היה מכוון לטובתם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

התהליך והסדר שבקריאה "הוי"

פרקים כח-כט | שש קריאות 'הוי' מופיעות מכאן והלאה. מהו התהליך והסדר שלהן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

גם בקושי הגדול הנחמה מסתתרת

פרקים ל-לג | בקריאות ה'הוי' של ישעיהו מתברר כי גם כשהנביא מתמקד בחטאים הקשים ביותר, מופיעה לבסוף נחמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

קודם אדום תיפול

הפרקים לד-לה | הודעה של הנביא: השלב הראשון הקודם לפרקי הנחמה הוא נפילת אדום, והפיכתה לשממות עולם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סנחריב האויב המיוחד

פרקים לו-לז | סנחריב הוא אויב מיוחד. עיקר המערכה מולו איננה בקשת וחיצים, אלא על גדולת וקדושת שם ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

החמצת הגאולה

פרקים לז-לט | יחד עם הישועה הגדולה מסנחריב, הוחמצה הגאולה, וחזקיהו לא זכה להיות המשיח

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הקדמה לנבואות הנחמה

פרקים מ-מא | ישעיהו מלמד כי ההבנה מהי גאולה, מתחילה בהכרת גדולת ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הגאולה הנשגבת מבינתנו

פרקים מב-מד | ישעיהו מנבא על גאולה כה נשגבת עד שאפילו הצדיקים ועבדי ה' יתקשו בהבנתה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

גודל אהבת ה' אלינו

פרקים מג-מד | בפרקים אלו מתברר עד כמה גדולה האהבה של הקב"ה לעם ישראל. קיום ישראל הוא עדות על גדולת ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

מינוי כורש עוד לפני שנולד

פרקים מה-מו | בנבואה נשגבת של ישעיהו הוא ממנה את כורש לגואל ישראל, שנים רבות לפני שכורש נולד.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

מתי יתגלה שלטון הקב"ה?

פרקים מה-מח | כאשר בבל יפלו וכורש יקום, יתגלה במציאות שלטון הקב"ה

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

ישראל מתקשים להבין איך יכול להיות שבסוף תהיה גאולה

פרקים מט-נד | ישראל שקועים בגלות ומתקשים מאד להאמין בכך שהגאולה תתרחש. ישעיהו מתמודד עם מכלול קושיותיהם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

החשיבות בקיום תורה ומצוות בשביל הגאולה

פרקים נה-נו | בשלב זה של פרקי הנחמה מודיע ישעיהו כי התקדמות הגאולה תלויה בקיום התורה והמצוות על ידי ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הבטחת ה' לעמ"י

פרקים נז-נט | מהפך: למרות התוכחות הרבות על קיום התורה והמצוות, הקב"ה מבטיח שהוא יביא את הגאולה בכל מצב, גם אם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

השיא של נבואות הנחמה

הפרקים ס-סב | שיא של נבואות הנחמה - אור ה' יופיע על ציון וכל הגויים ייטיבו עם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה, מופיעות לפתע תוכחות קשות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמה לספר ישעיהו

מבחינה מסוימת, ישעיהו הוא הנביא הראשון. מדרגתו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משל הכרם

פרקים ה-ז | מדוע במשל הכרם, בעל הכרם משקיע כוחות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הודעת ישעיהו לאחז

פרקים ח-י| מדוע ישעיהו נשלח להודיע לאחז ייעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השגחת ה' במפלת מצרים ובחזרתם בתשובה

פרקים יט-כא | במפלת מצרים, ולאחר מכן בחזרתם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התוכחה על ירושלים

פרקים כב-כג | מדוע משולבת תוכחה על ירושלים במהלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכל מכוון לטובת ישראל

פרקים כד-כז | מהפכה עולמית, רעידת אדמה של כל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התהליך והסדר שבקריאה "הוי"

פרקים כח-כט | שש קריאות 'הוי' מופיעות מכאן והלאה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

גם בקושי הגדול הנחמה מסתתרת

פרקים ל-לג | בקריאות ה'הוי' של ישעיהו מתברר כי גם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קודם אדום תיפול

הפרקים לד-לה | הודעה של הנביא: השלב הראשון הקודם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סנחריב האויב המיוחד

פרקים לו-לז | סנחריב הוא אויב מיוחד. עיקר המערכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החמצת הגאולה

פרקים לז-לט | יחד עם הישועה הגדולה מסנחריב, הוחמצה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה לנבואות הנחמה

פרקים מ-מא | ישעיהו מלמד כי ההבנה מהי גאולה,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה הנשגבת מבינתנו

פרקים מב-מד | ישעיהו מנבא על גאולה כה נשגבת עד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גודל אהבת ה' אלינו

פרקים מג-מד | בפרקים אלו מתברר עד כמה גדולה האהבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מינוי כורש עוד לפני שנולד

פרקים מה-מו | בנבואה נשגבת של ישעיהו הוא ממנה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מתי יתגלה שלטון הקב"ה?

פרקים מה-מח | כאשר בבל יפלו וכורש יקום, יתגלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישראל מתקשים להבין איך יכול להיות שבסוף תהיה גאולה

פרקים מט-נד | ישראל שקועים בגלות ומתקשים מאד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החשיבות בקיום תורה ומצוות בשביל הגאולה

פרקים נה-נו | בשלב זה של פרקי הנחמה מודיע ישעיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הבטחת ה' לעמ"י

פרקים נז-נט | מהפך: למרות התוכחות הרבות על קיום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השיא של נבואות הנחמה

הפרקים ס-סב | שיא של נבואות הנחמה - אור ה' יופיע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה,...
הרב יואב אוריאל
קשר חי