ישעיהו פרק יב

ישעיהו בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב העולם באופן כללי. לכן, ישעיהו מתאר את ימות המשיח באמצעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:34 דק'

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה הבסיסית והטבעית של קיבוץ גלויות, לבין השתנות כל הטבע לטובה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

אודך ה' כי אנפת בי

פרק יב | גם התהליכים הקשים מובילים בסופו של דבר לנחמתו של הקב"ה, מי שמכיר בזה חי בביטחון גם בזמן הקשיים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב...
הרב אחיקם גץ 29:34 דק'
שיעור

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אודך ה' כי אנפת בי

פרק יב | גם התהליכים הקשים מובילים בסופו של דבר...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'