ישעיהו פרק טו

ישעיהו בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

נקמת ד' ממואב

פרק טו | על מה באה נקמת ד' ממואב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

25:36 דק'

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון יסודי – המפלה שלהם היא המשך של מפלת אשור בארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך כך מנבא על ייחודם של ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

משא מואב מבפנים החוצה

פרקים טו-טז | בעקבות הקרבה שיש בין ישראל למואב הצפייה מהם גדולה יותר, וכגודל הציפיה כך גדל האכזבה מהם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

נקמת ד' ממואב

פרק טו | על מה באה נקמת ד' ממואב? |
הרב אחיקם גץ 25:36 דק'
שיעור

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

משא מואב מבפנים החוצה

פרקים טו-טז | בעקבות הקרבה שיש בין ישראל למואב...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'