ישעיהו פרק ג

ירמיהו בבקיאות פרקים ג-ד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

הביטחון ב - ד'

פרק ג | כאשר ישראל מחליפים את הביטחון ב - ד' בהישענות על בשר ודם, ד' מסיר את המשענת, וממילא מתגלה שיש לבטוח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

23:33 דק'

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי החטאים המצויים בהווה, אלא על פי המצב המסוכן שאליו הם עלולים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הסרת השביסים והעכסים

פרקים ג-ד | ברגע האמת כאשר מסירים את כל המעטפות והקישוטים החיצונים מופיע הפנים האמתי ומתגלה שיש שם רק ריק...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'

עושר מביא לחטא

ישעיהו פרקים ב-ג | כאשר תתמוטט החברה הגאה, ההתמוטטות תתחיל בהתמוטטות הסמכויות,

מתוך סדרת השיעורים:
תרבות המערב

כ-45 דק'

הסכנה במידת הגאוה

ישעיהו פרק ג | בתכונות האדם, כאשר הגאוה מגיע לרמות בלתי נסבלות היא בעצמה עלולה לפורר את החברה מבפנים.

מתוך סדרת השיעורים:
תרבות המערב

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים ג-ד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הביטחון ב - ד'

פרק ג | כאשר ישראל מחליפים את הביטחון ב - ד'...
הרב אחיקם גץ 23:33 דק'
שיעור

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסרת השביסים והעכסים

פרקים ג-ד | ברגע האמת כאשר מסירים את כל המעטפות...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

עושר מביא לחטא

ישעיהו פרקים ב-ג | כאשר תתמוטט החברה הגאה,...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

הסכנה במידת הגאוה

ישעיהו פרק ג | בתכונות האדם, כאשר הגאוה מגיע לרמות...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'