שיעורים - ירמיהו

תחילת נבואת ירמיה

פרק א | מדוע צריך להזכיר מאיפה ירמיהו מגיע, את היותו כהן, ואת שם אביו? בנוסף, ירמיהו הנביא היחיד שבנבואת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

תוכו כברו

פרק ג | חטאים שנעשו בפרהסיה הם חמורים יותר מחטאים שנעשו בהסתר, אך בכל זאת יש נקודה חיובית אצל העושה חטא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

תפקיד הנביא

פרק ה | תפקיד הנביאים להיות "צופה", להיות כ"בית הכרם"- מגדל שנמצא באמצע הכרם וממנו שומרים על כל הכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הנבואה במקדש

פרקים ו-ז | מתי התנבא ירמיהו את הנבואות שבפרקים אלו? אולי בעליה לרגל, אולי בזמן אחר שכל העם התכנסו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

השתיקה והדיבור

פרק ח | שני כוחות הפוכים לגמרי מרכיבים את גילוי שם ה' בעולם. השתיקה והדיבור.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

השקר

פרק ט | האם שקר הוא עבירה? מי שמשקר, על איזה לאו הוא עובר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הסיבה לגלות

פרק יא | ירמיהו מונה ארבע סיבות לגלות: הארץ, ברית התורה, ברית מילה, ואי קיום מצוות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

צדיק בדור

פרק טו | גם אם משה ושמואל היו בדור הזה ומתפללים עליו, הקב"ה לא היה מוחל, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הפכים משלימים

פרק טז | בפרק מופיעים שלושה הפכים המשלימים אחד את השני - אבל ושמחה, גלות וגאולה, שבי וחנינה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

שבת עולם ושבת הארץ

פרק יז | סיבת הגלות והגאולה, וסימן ועבודת ה' של בטחון ואמונה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

כחומר ביד היוצר

פרק יח | היוצר עושה עפ"י רצונו בכלי, וכך עמ"י ביד הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

לאחר שנחתם הדין

פרק כ | בפרק יט עברנו לשלב שאין תשובה. אז אחרי שנחתם הדין, ירמיהו שואל מה תפקידי בעולמי אם אני לא יכול להשיב...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

מתכוננים למשיח

פרק כא | חורבן ירושלים לא יתבטל, אבל כבר מעכשיו צריך להכין את הגאולה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

דבר ה' לצדקיה

פרק כב | יש פה חזרה על מה שנאמר בפרק הקודם, מדוע? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

היחס נושאי יראת ה' לבין אלו שנלחמים איתה

פרק כג | בפרק יש שתי השוואות: בין מלכי יהודה מול המלכות האמיתית, ובין נביאי השקר לנביאי האמת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

אלוקי מקרוב ולא אלוקי מרחוק

פרק כג | הקב"ה הוא אלוקים מקרוב, הוא רואה הכל, שום דבר לא נסתר מנגד עיניו. אעפ"י שהוא לא נראה בעינינו האנושית...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

גלות החרש והמסגר

פרק כד | גלות החרש והמסגר, אני הולך להפרותם ולהרבותם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הזדמנות לתשובה

פרק כו | איך יש פה הזדמנות תשובה? מפרק יט כבר אין הזדמנות לתשובה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

חנניה בן עזור

פרק כח | למה חנניה אמר את הנבואה שלו דווקא ביום זה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

ירמיה בחצר המטרה

פרק לב | זה שהנביא בחצר המטרה זה משל לעם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

תפילה על הגאולה

פרק לג | הקב"ה אומר לירמיה כמו שאני לא אשמע לתפילותיך על ביטול החורבן, ככה אני אשמע לתפילותיך לביאת הגאולה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

השנה השביעית

פרק לד | מה החטא המדובר בפרק זה? האם הוא קשור לשנה השביעית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

בני רכב

פרק לה | מי היו בני רכב? מה היה כל כך מיוחד בהם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

המשך בני רכב

פרק לה | בני רכב לא בונים בית ולא זורעים זרע כבית המקדש הולך להיחרב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

כתיבת מגילת איכה

פרק לו | ירמיה כותב את מגילת איכה 11 שנה לפני חורבן.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

המלכת צדקיהו

פרק לז | מלך בבל המליך את צדקיה, והוא היה מלך שפחד מהעם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

מתי העיר הובקעה?

פרק לט | בפרק כתוב שהעיר הובקעה בתשעה בתמוז, אז למה אנחנו צמים על שהובקעו החומות בשבעה עשר בתמוז?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

רב הטבחים

פרק מ | איך נבוזראדן יודע את הנבואות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הבור

פרק מא | מה הוא הבור המופיע בפרק? מי עשה את הבור הזה? ומדוע זה קשור לחורבן הבית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם נשארו מעט והם החליטו לרדת מצרימה. הם לא באו לשאול את ירמיה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תחילת נבואת ירמיה

פרק א | מדוע צריך להזכיר מאיפה ירמיהו מגיע, את...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

תוכו כברו

פרק ג | חטאים שנעשו בפרהסיה הם חמורים יותר מחטאים...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

תפקיד הנביא

פרק ה | תפקיד הנביאים להיות "צופה", להיות כ"בית...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הנבואה במקדש

פרקים ו-ז | מתי התנבא ירמיהו את הנבואות שבפרקים...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

השתיקה והדיבור

פרק ח | שני כוחות הפוכים לגמרי מרכיבים את גילוי שם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

השקר

פרק ט | האם שקר הוא עבירה? מי שמשקר, על איזה לאו...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הסיבה לגלות

פרק יא | ירמיהו מונה ארבע סיבות לגלות: הארץ, ברית...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

צדיק בדור

פרק טו | גם אם משה ושמואל היו בדור הזה ומתפללים...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הפכים משלימים

פרק טז | בפרק מופיעים שלושה הפכים המשלימים אחד את...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

שבת עולם ושבת הארץ

פרק יז | סיבת הגלות והגאולה, וסימן ועבודת ה' של...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

כחומר ביד היוצר

פרק יח | היוצר עושה עפ"י רצונו בכלי, וכך עמ"י ביד...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

לאחר שנחתם הדין

פרק כ | בפרק יט עברנו לשלב שאין תשובה. אז אחרי...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מתכוננים למשיח

פרק כא | חורבן ירושלים לא יתבטל, אבל כבר מעכשיו...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

דבר ה' לצדקיה

פרק כב | יש פה חזרה על מה שנאמר בפרק הקודם, מדוע?...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

היחס נושאי יראת ה' לבין אלו שנלחמים איתה

פרק כג | בפרק יש שתי השוואות: בין מלכי יהודה מול...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

אלוקי מקרוב ולא אלוקי מרחוק

פרק כג | הקב"ה הוא אלוקים מקרוב, הוא רואה הכל, שום...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

גלות החרש והמסגר

פרק כד | גלות החרש והמסגר, אני הולך להפרותם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הזדמנות לתשובה

פרק כו | איך יש פה הזדמנות תשובה? מפרק יט כבר אין...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

חנניה בן עזור

פרק כח | למה חנניה אמר את הנבואה שלו דווקא ביום...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

ירמיה בחצר המטרה

פרק לב | זה שהנביא בחצר המטרה זה משל לעם? |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

תפילה על הגאולה

פרק לג | הקב"ה אומר לירמיה כמו שאני לא אשמע...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

השנה השביעית

פרק לד | מה החטא המדובר בפרק זה? האם הוא קשור לשנה...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

בני רכב

פרק לה | מי היו בני רכב? מה היה כל כך מיוחד בהם? |...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

המשך בני רכב

פרק לה | בני רכב לא בונים בית ולא זורעים זרע כבית...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

כתיבת מגילת איכה

פרק לו | ירמיה כותב את מגילת איכה 11 שנה לפני...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

המלכת צדקיהו

פרק לז | מלך בבל המליך את צדקיה, והוא היה מלך שפחד...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מתי העיר הובקעה?

פרק לט | בפרק כתוב שהעיר הובקעה בתשעה בתמוז, אז...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

רב הטבחים

פרק מ | איך נבוזראדן יודע את הנבואות? |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הבור

פרק מא | מה הוא הבור המופיע בפרק? מי עשה את הבור...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
קשר חי