ספר ירמיהו - כלל ופרט

הקדמה לספר ירמיהו

ירמיהו ממונה מלכתחילה להיות נביא החורבן. מה כולל מינוי זה ומהי השפעתו החיובית של ירמיהו על ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

הקדמה על תקופת יאשיהו

הפרקים הראשונים של ספר ירמיהו נאמרים בימי יאשיהו. ירמיהו מלמד את בני העם מהי תשובה אמיתית אל הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל משתנה. גזירת החורבן נגזרה בימי יהויקים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

תוכחה שיש בה תחילה של נחמה

פרקים ט-יב |בפרקים אלו נאמרות נבואות תוכחה וקינה קשות ביותר. ועם זאת יש בהם תחילה של נחמה

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ההתמודדות מול נביאי השקר

פרקים יג-טז | התמודדות חריפה וקשה של ירמיהו מול נביאי השקר

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

כשהחטאים נהפכים לתופעה קבועה

פרקים יז-כ | חטאת אנשי יהודה הפכה לתופעה קבועה. כמעט ונסתמו דרכי התשובה לעם ישראל והחורבן הולך ומתקרב

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא מודיע מהי דרך הישר של המלכות, ואיזו דרך תוביל לחורבן.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך בבל למשך שבעים שנה!

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו ונבואות נחמה

פרקים ל-לא | דווקא ירמיהו נביא הפורענות מתנבא בסידרה של נבואות נחמה. הקב"ה לעולם אינו עוזב את עם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר רגע לפני החורבן פוקד עליו הקב"ה לקנות את השדה מחנמאל בן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר בעבדים ומסתיימים בנפילת ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח לישראל להיבנות מחדש. רק בחירתם שלהם להגלות את עצמם חתמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

חורבן ובנין

פרקים מה- נב | בנבואותיו לאומות העולם מנבא ירמיהו חורבן והרס, אך מודיע גם על בנין עתידי שלהן

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמה לספר ירמיהו

ירמיהו ממונה מלכתחילה להיות נביא החורבן. מה כולל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה על תקופת יאשיהו

הפרקים הראשונים של ספר ירמיהו נאמרים בימי יאשיהו....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תוכחה שיש בה תחילה של נחמה

פרקים ט-יב |בפרקים אלו נאמרות נבואות תוכחה וקינה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתמודדות מול נביאי השקר

פרקים יג-טז | התמודדות חריפה וקשה של ירמיהו מול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כשהחטאים נהפכים לתופעה קבועה

פרקים יז-כ | חטאת אנשי יהודה הפכה לתופעה קבועה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו ונבואות נחמה

פרקים ל-לא | דווקא ירמיהו נביא הפורענות מתנבא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חורבן ובנין

פרקים מה- נב | בנבואותיו לאומות העולם מנבא ירמיהו...
הרב יואב אוריאל
קשר חי