מאמרים על ספר ירמיהו

פרשת שילוח העבדים והשבתם

פרק לד | נבואת ירמיהו השניה בפרקנו, המיועדת לכל  אדוני העבדים, מתחילה בפסוק י"ב....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

נאמנות בית הרכבים למנהג אבותיהם

פרק לה | בפרקנו פוקד ה' על ירמיהו ללכת אל "בית הרכבים", להוליכם אל המקדש, ושם באחת הלשכות, להשקותם יין. הנביא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

יהויקים - התפוח שנפל רחוק מן העץ

פרק לו | הפרק נפתח (פסוקים א' – ח') בצוויו של ה' לירמיהו לכתוב על מגילה את כל דברי נבואותיו, מיומו הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

ירמיהו מנסה לחמוק מירושלים והקב"ה משיבו

פרק לז | הפרק מעביר אותנו מימי יהויקים הקשים, לתקופתו של מלך יהודה האחרון – צדקיהו, שיחסו הבסיסי אל ירמיהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרשת שילוח העבדים והשבתם

פרק לד | נבואת ירמיהו השניה בפרקנו, המיועדת לכל...
הרב עדיאל לוי
שיעור

נאמנות בית הרכבים למנהג אבותיהם

פרק לה | בפרקנו פוקד ה' על ירמיהו ללכת אל "בית...
הרב עדיאל לוי
שיעור

יהויקים - התפוח שנפל רחוק מן העץ

פרק לו | הפרק נפתח (פסוקים א' – ח') בצוויו של ה'...
הרב עדיאל לוי
שיעור

ירמיהו מנסה לחמוק מירושלים והקב"ה משיבו

פרק לז | הפרק מעביר אותנו מימי יהויקים הקשים,...
הרב עדיאל לוי
קשר חי