ירמיהו פרק מא

הריגת גדליה וכוונת שארית העם לרדת למצרים

פרק מא | "ויהי בחודש השביעי" - באיזה יום בחודש השביעי הרג ישמעאל בן נתניה את גדליה בן אחיקם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח לישראל להיבנות מחדש. רק בחירתם שלהם להגלות את עצמם חתמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים מא-מב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

"האנשים אשר הכה ביד גדליהו"

פרק מא | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הבור

פרק מא | מה הוא הבור המופיע בפרק? מי עשה את הבור הזה? ומדוע זה קשור לחורבן הבית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הריגת גדליה ואיבוד התקווה

פרק מא | הציבור הגדול והמגוון המתקבץ במצפה מעורר את יצר השלטון של זרע המלוכה. ישמעאל הרשע הורג בתככי עורמה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הריגת גדליה וכוונת שארית העם לרדת למצרים

פרק מא | "ויהי בחודש השביעי" - באיזה יום בחודש...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים מא-מב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

"האנשים אשר הכה ביד גדליהו"

פרק מא | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "והבור אשר השליך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הבור

פרק מא | מה הוא הבור המופיע בפרק? מי עשה את הבור...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הריגת גדליה ואיבוד התקווה

פרק מא | הציבור הגדול והמגוון המתקבץ במצפה מעורר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק מא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק מא

מערכת בני ציון