ירמיהו פרק ח

תאור זוועות החורבן

פרק ח | מה המשמעות של הוצאת הגופות מקברם וההתעלות בהם? במה בני ישראל גרועים מהחיות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל משתנה. גזירת החורבן נגזרה בימי יהויקים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

השתיקה והדיבור

פרק ח | שני כוחות הפוכים לגמרי מרכיבים את גילוי שם ה' בעולם. השתיקה והדיבור.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

חומרת מצבם של ישראל

פרק ח פסוק א - פרק ט פסוק יג | איך עם ישראל שחוטא חטאים חמורים כל-כך אומר: "חכמים אנחנו ותורת ד' אתנו" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

57:23 דק'

סוף ל"שלטון" חיי החטא

פרק ח | הנחת היסוד היא שישראל מסוגלים לחזור לטהרתם כמו שעופות חוזרים למקומם לאחר שנתרחקו מרחק עצום. על כן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תאור זוועות החורבן

פרק ח | מה המשמעות של הוצאת הגופות מקברם וההתעלות...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

השתיקה והדיבור

פרק ח | שני כוחות הפוכים לגמרי מרכיבים את גילוי שם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

חומרת מצבם של ישראל

פרק ח פסוק א - פרק ט פסוק יג | איך עם ישראל שחוטא...
הרב יצחק בן שחר 57:23 דק'
שיעור

סוף ל"שלטון" חיי החטא

פרק ח | הנחת היסוד היא שישראל מסוגלים לחזור לטהרתם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק ח

מערכת בני ציון