ירמיהו פרק ה

תאור השחיתות החברתית

פרק ה | גם בזמן ירמיהו היו צדיקים בירושלים, אבל אף אחד לא מסר את הנפש לחולל מהפכה רוחנית.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל משתנה. גזירת החורבן נגזרה בימי יהויקים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

תפקיד הנביא

פרק ה | תפקיד הנביאים להיות "צופה", להיות כ"בית הכרם"- מגדל שנמצא באמצע הכרם וממנו שומרים על כל הכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

חטאי ירושלים ועונשה

פרק ה | ישנם תחומים שבהם עם ישראל לא חוטא ולכן אינו מבין את חומרת מצבו הרוחני. הנביא משקף להם את מצבם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:46 דק'

אובדן המוסר המינימלי הנחוץ לקיום העולם

פרק ה | השקיעה במצולות החטא מכלה כל חלקה טובה בנפש. אפילו הרמה הבסיסית של יראת עונש שהיא נחלת כל האנושות מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תאור השחיתות החברתית

פרק ה | גם בזמן ירמיהו היו צדיקים בירושלים, אבל אף...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

תפקיד הנביא

פרק ה | תפקיד הנביאים להיות "צופה", להיות כ"בית...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

חטאי ירושלים ועונשה

פרק ה | ישנם תחומים שבהם עם ישראל לא חוטא ולכן...
הרב יצחק בן שחר 50:46 דק'
שיעור

אובדן המוסר המינימלי הנחוץ לקיום העולם

פרק ה | השקיעה במצולות החטא מכלה כל חלקה טובה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק ה

מערכת בני ציון