קריאה וביאור בקצרה של ספר יחזקאל

כל ספר יחזקאל

10 שעות ו3 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כל ספר יחזקאל

הרב יונדב זר 10 שעות ו3 דק'
שיעור

יחזקאל פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ל

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי