ספר יחזקאל - כלל ופרט

הקדמה לספר יחזקאל

יחזקאל הוא נביא בגולה. זוהי תופעה חריגה ומיוחדת של נבואה. ביאור מאפיניה ותנאיה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

מעשה מרכבה - השכינה בחורבן הבית

מעשה המרכבה עומד בפתח לספר יחזקאל. הוא מגלה את אופי התגלות הקב"ה לעם ישראל בתקופת החורבן - יחזקאל א-ג

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך ימים רבים, ובכך הוא מכפר על עם ישראל וממתיק את גלותם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה את חטאי ישראל הנעשים בירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל

פרקים יז-יח | שיעור זה הוקלט באופן חלקי - מופיעים כאן שני קבצים - הקובץ הראשון המצורף כאן (תחת הכותרת 'צפה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את ישראל, הם כעבד שרבו שחרר אותו. הקב"ה מודיע כי בכל מצב ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל כדוגמא לעם ישראל

פרקים כב-כד | יחזקאל הופך להיות דוגמה חיה וכואבת לעם ישראל - אשתו מתה כדוגמה ומשל לחורבן המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה להיות אלטרנטיבה למרכזיות ירושלים בעולם, אך תקוותה תתבדה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים מהווים כוח קבוע המושך את ישראל לבטוח בחומריות כמותם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל הנביא. ועם זאת, הם מתיחסים לנבואתו כאל שיר וזמר בלבד, שאין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את גאולת ישראל שלב אחר שלב - מפריחת הארץ, ועד בניין חרבותיה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

מניעים למלחמת גוג ומגוג

פרקים לח-לט | מדוע גוג ומגוג יעלו על ישראל למלחמה? יחזקאל הנביא מציג מספר מניעים למלחמת גוג ומגוג.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית המקדש השלישי. תיאור בית המקדש באופן חי יחזיק את אמונת העם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

השינויים בחלוקת ארץ ישראל

פרקים מז-מח | לעתיד לבוא יחולו שינויים משמעותיים בחלוקת ארץ ישראל. מהי המשמעות של קבלת חלק שווה בארץ לכל אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמה לספר יחזקאל

יחזקאל הוא נביא בגולה. זוהי תופעה חריגה ומיוחדת של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעשה מרכבה - השכינה בחורבן הבית

מעשה המרכבה עומד בפתח לספר יחזקאל. הוא מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל

פרקים יז-יח | שיעור זה הוקלט באופן חלקי - מופיעים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל כדוגמא לעם ישראל

פרקים כב-כד | יחזקאל הופך להיות דוגמה חיה וכואבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מניעים למלחמת גוג ומגוג

פרקים לח-לט | מדוע גוג ומגוג יעלו על ישראל למלחמה?...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השינויים בחלוקת ארץ ישראל

פרקים מז-מח | לעתיד לבוא יחולו שינויים משמעותיים...
הרב יואב אוריאל
קשר חי