יחזקאל פרק מו

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז את ספר יחזקאל מפני שדבריו סותרים דברי תורה. כיצד יישבו את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:44 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים מה-מו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז...
הרב יצחק בן שחר 59:44 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים מה-מו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק מו

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל מוקלט - סוף מו ומז

מערכת בני ציון
קשר חי