יחזקאל פרק מג

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית המקדש השלישי. תיאור בית המקדש באופן חי יחזיק את אמונת העם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן הנביא מקבל נבואה זו? לאחר שיחזקאל ראה את גלות השכינה, מראים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:00 דק'

חזרת השכינה לבית המקדש

פרק מג | מהי משמעות ביטויי גילוי השכינה בפסוק ב: "בא מדרך הקדים", "קולו כמים רבים", "והארץ האירה מכבודו"?...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

33:43 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון והשלישי "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים חלק מתוך החזון העתידי של יחזקאל – בניין הבית השלישי שיוקם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור ראשון

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור שני

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן...
הרב יצחק בן שחר 49:00 דק'
שיעור

חזרת השכינה לבית המקדש

פרק מג | מהי משמעות ביטויי גילוי השכינה בפסוק ב:...
הרב אחיקם גץ 33:43 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק מג

מערכת בני ציון
שיעור

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים...
הרב יואב אוריאל