יחזקאל פרק מב

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית המקדש השלישי. תיאור בית המקדש באופן חי יחזיק את אמונת העם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן הנביא מקבל נבואה זו? לאחר שיחזקאל ראה את גלות השכינה, מראים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:00 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שרטוט בית המקדש ביחזקאל לפי שיטות המלבי"ם רש"י ומצודות

יחזקאל פרקים מ, מא, מב, מו |
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור ראשון

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור שני

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן...
הרב יצחק בן שחר 49:00 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק מב

מערכת בני ציון