יחזקאל פרק יז

יחזקאל

פרקים יז-יח | שיעור זה הוקלט באופן חלקי - מופיעים כאן שני קבצים - הקובץ הראשון המצורף כאן (תחת הכותרת 'צפה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו באשור לטובת מצריים, ואת העונש הצפוי לצדקיהו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

63:45 דק'

משל הנשר הגדול והגפן ההסורחת

פרק יז פס' א - ה | יחזקאל מנבא מה על בגידתו של צדקיהו במלך בבל, ועל הפורענות שבגידה זו תגרום.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

22:25 דק'

ענישת צדקיהו על ידי נבוכדנצר

פרק יז פס' ו - סוף | צדקיהו הפר את הברית עם נבוכדנצר גם בניגוד להבטחתו שלו וגם נגד רצון ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

24:25 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המשל על הגפן והארז

יחזקאל פרק יז |
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל

פרקים יז-יח | שיעור זה הוקלט באופן חלקי - מופיעים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו...
הרב יצחק בן שחר 63:45 דק'
שיעור

משל הנשר הגדול והגפן ההסורחת

פרק יז פס' א - ה | יחזקאל מנבא מה על בגידתו של...
הרב אחיקם גץ 22:25 דק'
שיעור

ענישת צדקיהו על ידי נבוכדנצר

פרק יז פס' ו - סוף | צדקיהו הפר את הברית עם...
הרב אחיקם גץ 24:25 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יז

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"ז

הרב לוי סודרי כ-6 דק'