יחזקאל פרק טז

'ואומר לך בדמייך חיי'

פרק טז א - ו | על אלו דמים מדבר הנביא יחזקאל? כיצד הם מחיים את בני ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:25 דק'

השוואה בין ירושלים לסדום

פרק טז פס' ו - סוף | בעקבות החטאים ד' אומר שבני ישראל יאבדו את מעלתם הרוחנית. מכך אפשר ללמוד מהו הפער בין...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:47 דק'

משל הילדה האסופית

פרק טז פס' א - לד | הנביא מתאר ארבע פעולות שלא נעשו לילדה ביום הולדתה. מהם? מה הם מסמלות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

44:28 דק'

נבואת פורענות על ירושלים

פרק טז פס' לה - מג | הנביא ממשיל את ירושלים לאישה המזנה תחת בעלה, ופורענותה תהיה דווקא מהגויים שאותם בחרה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

36:17 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק ט"ז

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-15 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המשל הקשה על עם ישראל

יחזקאל פרק טז |
הרב יואב אוריאל
שיעור

'ואומר לך בדמייך חיי'

פרק טז א - ו | על אלו דמים מדבר הנביא יחזקאל? כיצד...
הרב יצחק בן שחר 49:25 דק'
שיעור

השוואה בין ירושלים לסדום

פרק טז פס' ו - סוף | בעקבות החטאים ד' אומר שבני...
הרב יצחק בן שחר 55:47 דק'
שיעור

משל הילדה האסופית

פרק טז פס' א - לד | הנביא מתאר ארבע פעולות שלא...
הרב אחיקם גץ 44:28 דק'
שיעור

נבואת פורענות על ירושלים

פרק טז פס' לה - מג | הנביא ממשיל את ירושלים לאישה...
הרב אחיקם גץ 36:17 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ט"ז

הרב לוי סודרי כ-15 דק'