יחזקאל פרק ה

יחזקאל מכפר על ישראל

יחזקאל פרקים ד-ה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך ימים רבים, ובכך הוא מכפר על עם ישראל וממתיק את גלותם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות בגלל חטאיו. מצד אחד, זהו חילול ד'. ומצד שני, כולם רואים את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

43:36 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק ה'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-4 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל מכפר על ישראל

יחזקאל פרקים ד-ה |
הרב יואב אוריאל
שיעור

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות...
הרב יצחק בן שחר 43:36 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק ה

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ה'

הרב לוי סודרי כ-4 דק'