יחזקאל פרק ד

יחזקאל מכפר על ישראל

יחזקאל פרקים ד-ה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך ימים רבים, ובכך הוא מכפר על עם ישראל וממתיק את גלותם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

פעולות המסמלות את המצור על ירושלים

פרק ג פסוק טז - סוף פרק ד | מה המשמעות של כל המעשים שיחזקאל נצטווה לעשות? למה ד' אומר לו לעשות מעשי אותו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:24 דק'

פעולות הנביא להמחשת המצור על ירושלים

פרק ד | מהו עוון בית ישראל? למה הנביא מצווה לשכב על צידו כנגד עוון בית ישראל - הרי עשרת השבטים כבר גלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:30 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים ג-ד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק ד'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-4 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל מכפר על ישראל

יחזקאל פרקים ד-ה |
הרב יואב אוריאל
שיעור

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פעולות המסמלות את המצור על ירושלים

פרק ג פסוק טז - סוף פרק ד | מה המשמעות של כל...
הרב יצחק בן שחר 53:24 דק'
שיעור

פעולות הנביא להמחשת המצור על ירושלים

פרק ד | מהו עוון בית ישראל? למה הנביא מצווה לשכב...
הרב אחיקם גץ 47:30 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים ג-ד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק ד

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ד'

הרב לוי סודרי כ-4 דק'