שיעורים - ספר יונה

הקדמה על ספר יונה

באיזה תקופה יונה מתנבא? והיכן הוא מוזכר עוד בתנ"ך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

בריחת יונה, הסערה והמלחים

פרק א | למה זה הספר שמסמל את התשובה? למה צריך ללכת לנינווה כדי ללמוד על תשובה? אפשר למצוא אצל עם ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

השגחת ה' על כל העולם

פרק ב | הקב"ה ברא בששת ימי בראשית כדי לבלוע את יונה. למה הקב"ה צריך לברוא דג זה כבר מששת ימי בראשית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

תשובת אנשי נינוה

פרק ג | "קום לך אל נינווה" מה משמעות הכפילות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

העמקה במבט כללי

האם יונה כבש נבואתו? אם כן, מדוע הקב"ה לא הרגו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה להיקרא ביום כיפור? מה מלמדת התנהגותם של הגויים בספר יונה על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמה על ספר יונה

באיזה תקופה יונה מתנבא? והיכן הוא מוזכר עוד...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

בריחת יונה, הסערה והמלחים

פרק א | למה זה הספר שמסמל את התשובה? למה צריך ללכת...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

השגחת ה' על כל העולם

פרק ב | הקב"ה ברא בששת ימי בראשית כדי לבלוע את...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

תשובת אנשי נינוה

פרק ג | "קום לך אל נינווה" מה משמעות הכפילות? |
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

העמקה במבט כללי

האם יונה כבש נבואתו? אם כן, מדוע הקב"ה לא הרגו? |...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
קשר חי