קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

יואל פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

יואל פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

יואל פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

יואל פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יואל פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יואל פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יואל פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יואל פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי