שיעורים - יהושע

ויהי אחרי מות משה

פרק א | הכנתו של משה את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. איך משה רבינו יכול לנבא את מותו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ספר יהושע ללא חטא העגל ולאחריו

פרק א | אלמלא חטאו ישראל ניתן להם ספר יהושע בלבד - מה מגמת ספר יהושע שאנו צריכים לו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

נחישותו של יהושע

פרק א | ברכת ה' ליהושע 'חזק ואמץ' כי אז תצליח את דרכך ואז תצליח את דרכך ואז תשכיל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

בין מרגלי משה למרגלי יהושע ורחב הזונה

פרק ב | וישלח יהושע שנים מרגלים - בין מרגלי משה למרגלי יהושע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

דמותה של רחב הזונה

פרק ב | דמותה של רחב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

גדלותה הרוחנית של רחב

פרק ב | כי ה' אלוקיכם הוא האלוקים בשמים ממעל - לדמותה הרוחנית של רחב

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

הסובייקטיביות בהכרת אמת אלוקית, חוט השני

פרק ב | ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת - האמת צריכה לקדום לחסד, מדוע רחב מקדימה את החסד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני, וההכנה לקראת חציית הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

יציאת מצרים וקריעת ים סוף מול סיבוב ארץ מואב וקריעת הירדן

פרק ג | במעבר הירדן יש דמיון לקריעת ים סוף משום שהוא נועד להכין את ישראל לכניסה לארץ, דבר שנעשה לדור המעבר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

כריתת ברית על הנסתרות במעבר הירדן והובלת הארון

פרק ג | הרצון והשאיפה הפנימיים של ישראל שמתבטאים בכניסתם לירדן גורמים להם כוחות אלוקיים בחייהם - כי אל חי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

שנים עשר אבנים לשנים עשר איש לשבט

פרק ד | ערב הכניסה לארץ וההפרדות לנחלות שונות ולשבטים שונים מעמד הירדן ומעשה האבנים נועדים לשמר את האחדות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ניסיות בדרגה שלגבה אין התחשבות בטבע

פרק ד | הקדושה היותר עליונה היא שהקודש לא מפריע לטבע אלה רוכב על גביו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

שאלת הבנים

פרק ד | הסימנים לדורות מחברים גם את הבנים לארועים גדולים שקרו לאבות ומקנים להם את המסרים שקבלו האבות מאותם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם לא ישטוף אותנו, המילה הי ההכנה שאדם צריך לעשות טרם פגישתו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו ישראל עם כניסתם לארץ היא המילה שמכשירה אותם לעשות פסח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון שהארץ דוחה ממנה מי שלא מתאים למעלתה, בניגוד לארץ מצרים שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד לפני שישראל מקבלים מדרגה חדשה שעד עכשיו לא היו שייכים בה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ויריחו סוגרת ומסוגרת, ערים המוקפות חומה מימי יהושע

פרק ו | חומות יריחו החזקות מעמידות במבחן את העוז הישראלי כנגד העוז הכנעני, העוז הישראלי.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

היום השני והיום השביעי

פרק ו | היום השביעי הוא היום של כלל ישראל, היום בו ישראל מתעלים במדרגה ובעצמם מסבבים את החומה ומפילים אותה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מעילת עכן -מעילת ישראל

פרק ז | מעילה היא ביטוי לשבירת האמון של ישראל, שבירת האמון של היחיד נחשבת חטא של כלל ישראל ולא רק של היחיד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ביאור במלחמת העי

פרק ז | מנוסה כזאת שקוראת לישראל מייד בכניסה לארץ גורמת ליהושע להרגיש שעכשיו לא שוה להקב"ה להשאיר אפילו אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

האבל על ההפסד והמסר האלוקי

פרק ז | כשיהושע רואה את נפילת ישראל בעי הוא מחפש את הנקודה הפנימית של הנפילה כדי שהנפילה לא תפגע בהתקדמות של...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

תשובת ה ליהושע

פרק ז | הקב"ה מחזיר את הטיפול במעילה לישראל כדי שידעו להתלכד ולטפל בעצמם בבעיות שלהם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מארב העי

פרק ח | בעקבות ההפסד במלחמת העי הראשונה ישראל הופכים להיום 'עם המלחמה', עם מוכנות להילחם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מארב העי - חלק ב

פרק ח | בכל המלחמות שישראל עושים עם אומות העולם יש צורך להתבונן ולראות שהמלחמות הם מלחמות ה'גם כאשר המלחמות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ביאור במעשה הקרב

פרק ח | מלחמת העי השניה מאורגנת מאוד ומלאה בטקטיקות כדי לאמן את ישראל ללחום ביחד בצורה נכונה וטובה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ביאור במערב העי

פרק ח | מלחמת העי השניה מאורגנת מאוד ומלאה בטקטיקות כדי לאמן את ישראל ללחום ביחד בצורה נכונה וטובה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

אז יבנה יהושע מזבח

פרק ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

עורמת הגבעונים- חלק א

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

עורמת הגבעונים- חלק ב

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

עורמת הגבעונים- חלק ג

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מלחמת מלכי הדרום בגבעונים

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

איזכורה של ירושלים במלחמה

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ויהי אחרי מות משה

פרק א | הכנתו של משה את עם ישראל לקראת הכניסה...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ספר יהושע ללא חטא העגל ולאחריו

פרק א | אלמלא חטאו ישראל ניתן להם ספר יהושע בלבד -...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

נחישותו של יהושע

פרק א | ברכת ה' ליהושע 'חזק ואמץ' כי אז תצליח את...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

בין מרגלי משה למרגלי יהושע ורחב הזונה

פרק ב | וישלח יהושע שנים מרגלים - בין מרגלי משה...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

דמותה של רחב הזונה

פרק ב | דמותה של רחב |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

גדלותה הרוחנית של רחב

פרק ב | כי ה' אלוקיכם הוא האלוקים בשמים ממעל -...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

הסובייקטיביות בהכרת אמת אלוקית, חוט השני

פרק ב | ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני,...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יציאת מצרים וקריעת ים סוף מול סיבוב ארץ מואב וקריעת הירדן

פרק ג | במעבר הירדן יש דמיון לקריעת ים סוף משום...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

כריתת ברית על הנסתרות במעבר הירדן והובלת הארון

פרק ג | הרצון והשאיפה הפנימיים של ישראל שמתבטאים...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

שנים עשר אבנים לשנים עשר איש לשבט

פרק ד | ערב הכניסה לארץ וההפרדות לנחלות שונות...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ניסיות בדרגה שלגבה אין התחשבות בטבע

פרק ד | הקדושה היותר עליונה היא שהקודש לא מפריע...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

שאלת הבנים

פרק ד | הסימנים לדורות מחברים גם את הבנים לארועים...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ויריחו סוגרת ומסוגרת, ערים המוקפות חומה מימי יהושע

פרק ו | חומות יריחו החזקות מעמידות במבחן את העוז...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

היום השני והיום השביעי

פרק ו | היום השביעי הוא היום של כלל ישראל, היום בו...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

מעילת עכן -מעילת ישראל

פרק ז | מעילה היא ביטוי לשבירת האמון של ישראל,...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ביאור במלחמת העי

פרק ז | מנוסה כזאת שקוראת לישראל מייד בכניסה לארץ...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

האבל על ההפסד והמסר האלוקי

פרק ז | כשיהושע רואה את נפילת ישראל בעי הוא מחפש...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

תשובת ה ליהושע

פרק ז | הקב"ה מחזיר את הטיפול במעילה לישראל כדי...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

מארב העי

פרק ח | בעקבות ההפסד במלחמת העי הראשונה ישראל...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

מארב העי - חלק ב

פרק ח | בכל המלחמות שישראל עושים עם אומות העולם יש...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ביאור במעשה הקרב

פרק ח | מלחמת העי השניה מאורגנת מאוד ומלאה...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ביאור במערב העי

פרק ח | מלחמת העי השניה מאורגנת מאוד ומלאה...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

אז יבנה יהושע מזבח

פרק ח |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק א

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק ב

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק ג

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

השוואת הטוב והישר בעינך בין אזכורו בספר יהושע לאזכורו בספר ירמיה

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

מלחמת מלכי הדרום בגבעונים

פרק י |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

איזכורה של ירושלים במלחמה

פרק י |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
קשר חי