מאמרים - ספר זכריה

"והאמת והשלום אהבו"

פרק ח | נאמר בפרק ח: "כה אמר ד' צב-אות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית  יהודה לששון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר זכריה

"גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו"

פרק ט | נאמר בפרקנו: "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". יש לשאול: מה הכוונה במלים: "דם בריתך",...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר זכריה

"ביום ההוא יגדל המספד בירושלים"

פרק יב | נאמר בפרק יב: ט. "והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים הבאים על ירושלם. י. ושפכתי על בית דויד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר זכריה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"והאמת והשלום אהבו"

פרק ח | נאמר בפרק ח: "כה אמר ד' צב-אות: צום הרביעי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו"

פרק ט | נאמר בפרקנו: "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ביום ההוא יגדל המספד בירושלים"

פרק יב | נאמר בפרק יב: ט. "והיה ביום ההוא אבקש...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי