קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כל ספר הושע

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ח

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק ט

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

שעתיים ו30 דק'

הושע פרק י

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק יא

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק יב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק יג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

הושע פרק יד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כל ספר הושע

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק ט

הרב יונדב זר שעתיים ו30 דק'
שיעור

הושע פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הושע פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי