הושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שו"ת

תקופת עבודת הבעל

שלום וברכה! בספר הושע פרק ב', הנביא מוכיח את העם...
הרב יואב אוריאל
קשר חי