הושע פרק יב

עבודה זרה וגזל

פרק יב | למה אפרים מרמים את הקב"ה? לכאורה הם עובדים עבודה זרה בגלוי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק יב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המשך תוכחת אפרים מרידת שבט אפרים למרות חסדי ה'

פרק יב |
הרב אליעזר קשתיאל 39:45 דק'
שיעור

עבודה זרה וגזל

פרק יב | למה אפרים מרמים את הקב"ה? לכאורה הם...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי...
הרב יואב אוריאל