שמיני עצרת

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני מקומות: בפרשת אמֹר (כג, לו; כג, לט) ובפרשת פינחס (כט, לה-לח)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,  יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה. מהי התורה שניתנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק...
הרב יהושע שפירא
קשר חי