יום ירושלים

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו במלכים נאמר: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה משש מאות וחמישים פעם (עיין במתאימון, הוא הקונקורדנציה, או...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק לו מתברר המסר של ישעיהו בפרקנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

21:06 דק'

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של ירושלים לעתיד לבוא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:38 דק'

התפשטות ירושלים לעתיד לבוא

פרק ט | התפשטות ירושלים תוביל גם להתפשטות הנבואה עד דמשק - והגויים שם יבקשו מבני ישראל את דבר ד'

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

חיבת ירושלים

פרק א | מי זה נחמיה? ומה אישיותו מעידה ומשפיעה על כל דורו?

מתוך סדרת השיעורים:
דניאל הרב מאיר הילביץ

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית הצדק והאחווה בתוך העם

מתוך סדרת השיעורים:
נחמיה הרב מאיר הילביץ

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו שמתחילים את שיפוץ חומת ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם יותר גדולים מאשר על חנוכת המקדש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר בנוי. נחמיה עלה לארץ בכדי לבנותה. מעקב אחרי פועלו.

כ - 70 דק'

מי היה צרויה או מי היתה צרויה?

פרק ב | הקדמה פרקנו, כמו פרקים נוספים בספר דברי הימים, מביא רשימות יחס. במבט ראשון נראה שאין מה ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

התשובה מבטלת כל גזירה רעה

פרק ג | הקדמה פרקנו, כמו פרקים נוספים בספר דברי הימים, מביא רשימות יחס. במבט ראשון נראה שאין מה ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

יעבץ והעצב

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "ויהי יעבץ נכבד מאחיו, ואמו קראה שמו יעבץ לאמר: כי ילדתי בעצב. י. ויקרא יעבץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מי היה אביו של קיש, אבי שאול המלך?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו (לג): "ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכי שוע,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

פינחס הוא אליהו

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו (כ): "ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים ד' עמו". כתבו הרד"ק והרלב"ג על פסוק זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

"וימת שאול במעלו אשר מעל"

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יג. "וימת שאול במעלו אשר מעל בד', על דבר ד' אשר לא שמר, וגם לשאול באוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

האם דוד טעה בנשיאתו את הארון בעגלה?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וַיִוָעץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד. ב. ויאמר דויד לכל קהל ישראל:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מה בין שאול לדוד

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וישמעו פלשתים כי נמשח דויד לְמֶלֶך על כל ישראל, ויעלו כל פלשתים לבקש את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים בעיר דויד, ויכן מקום לארון האלקים ויט לו אהל". כלומר: דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ב) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן וימת נחש מלך בני עמון, וימלך בנו תחתיו. ב. ויאמר דויד: אעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא וישחת את  ארץ בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז. "ויאמר דוד לשלמה: בנו (בני קרי), אני היה עם לבבי לבנות בית לשם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

השמחה הגדולה בפרקנו ובתנ"ך בכלל

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך. ז....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |

כ - 70 דק'

הגדולה העתידית של ירושלים

הפטרת ראה | ישעיהו נד | האמונה בגאולה להפטרת פרשת ראה יש קשר ישיר להפטרת השבת הקודמת – פרשת עקב. בהפטרת עקב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

המסע אל ירושלים

הרב יואב אוריאל 8 שיעורים
שיעור

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיבוש ירושלים וקרית ספר

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק...
הרב אחיקם גץ 21:06 דק'
שיעור

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של...
הרב יצחק בן שחר 54:38 דק'
שיעור

התפשטות ירושלים לעתיד לבוא

פרק ט | התפשטות ירושלים תוביל גם להתפשטות הנבואה...
הרב ברוך סליי
שיעור

חיבת ירושלים

פרק א | מי זה נחמיה? ומה אישיותו מעידה ומשפיעה על...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מי היה צרויה או מי היתה צרויה?

פרק ב | הקדמה פרקנו, כמו פרקים נוספים בספר דברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התשובה מבטלת כל גזירה רעה

פרק ג | הקדמה פרקנו, כמו פרקים נוספים בספר דברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יעבץ והעצב

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "ויהי יעבץ נכבד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי היה אביו של קיש, אבי שאול המלך?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו (לג): "ונר הוליד את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פינחס הוא אליהו

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו (כ): "ופינחס בן אלעזר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וימת שאול במעלו אשר מעל"

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: יג. "וימת שאול במעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם דוד טעה בנשיאתו את הארון בעגלה?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וַיִוָעץ דויד עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה בין שאול לדוד

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וישמעו פלשתים כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי לעת תשובת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמחה הגדולה בפרקנו ובתנ"ך בכלל

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתנדבו שרי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

הגדולה העתידית של ירושלים

הפטרת ראה | ישעיהו נד | האמונה בגאולה להפטרת פרשת...
הרב יואב אוריאל
קשר חי