קריאה וביאור בקצרה של ספר תהילים

תהילים א-נ

3 שעות ו42 דק'

תהילים נא-ק

3 שעות ו53 דק'

מזמור קא- קנ

3 שעות ו42 דק'

מזמור נא

כ-10 דק'

מזמור נב

כ-10 דק'

מזמור נג

כ-10 דק'

מזמור נד

כ-10 דק'

מזמור נה

כ-10 דק'

מזמור נו

כ-10 דק'

מזמור נז

כ-10 דק'

מזמור נח

כ-10 דק'

מזמור נט

כ-10 דק'

מזמור ס

כ-10 דק'

מזמור סא

כ-10 דק'

מזמור סב

כ-10 דק'

מזמור סג

כ-10 דק'

מזמור סד

כ-10 דק'

מזמור סה

כ-10 דק'

מזמור סו

כ-10 דק'

מזמור סז

כ-10 דק'

מזמור סח

כ-10 דק'

מזמור סט

כ-10 דק'

מזמור ע

כ-10 דק'

מזמור עא

כ-10 דק'

מזמור עב

כ-10 דק'

מזמור עג

כ-10 דק'

מזמור עד

כ-10 דק'

מזמור עה

כ-10 דק'

מזמור עו

כ-10 דק'

מזמור עז

כ-10 דק'

מזמור עח

כ-10 דק'

מזמור עט

כ-10 דק'

מזמור פ

כ-10 דק'

מזמור פא

כ-10 דק'

מזמור פב

כ-10 דק'

מזמור פג

כ-10 דק'

מזמור פד

כ-10 דק'

מזמור פה

כ-10 דק'

מזמור פו

כ-10 דק'

מזמור פז

כ-10 דק'

מזמור פח

כ-10 דק'

מזמור פט

כ-10 דק'

מזמור צ

כ-10 דק'

מזמור צא

כ-10 דק'

מזמור צב

כ-10 דק'

מזמור צג

כ-10 דק'

מזמור צד

כ-10 דק'

מזמור צה

כ-10 דק'

מזמור צו

כ-10 דק'

מזמור צז

כ-10 דק'

מזמור צח

כ-10 דק'

מזמור צט

כ-10 דק'

מזמור ק

כ-10 דק'

מזמור קא

כ-10 דק'

מזמור קב

כ-10 דק'

מזמור קג

כ-10 דק'

מזמור קד

כ-10 דק'

מזמור קה

כ-10 דק'

מזמור קו

כ-10 דק'

מזמור קז

כ-10 דק'

מזמור קח

כ-10 דק'

מזמור קט

כ-10 דק'

מזמור קי

כ-10 דק'

מזמור קיא

כ-10 דק'

מזמור קיב

כ-10 דק'

מזמור קיג

כ-10 דק'

מזמור קיד

כ-10 דק'

מזמור קטו

כ-10 דק'

מזמור קטז

כ-10 דק'

מזמור קיז

כ-10 דק'

מזמור קיח

כ-10 דק'

מזמור קכ

כ-10 דק'

מזמור קכא

כ-10 דק'

מזמור קכב

כ-10 דק'

מזמור קכג

כ-10 דק'

מזמור קכד

כ-10 דק'

מזמור קכה

כ-10 דק'

מזמור קכו

כ-10 דק'

מזמור קכז

כ-10 דק'

מזמור קכח

כ-10 דק'

מזמור קכט

כ-10 דק'

מזמור קל

כ-10 דק'

מזמור קלא

כ-10 דק'

מזמור קלב

כ-10 דק'

מזמור קלג

כ-10 דק'

מזמור קלד

כ-10 דק'

מזמור קלה

כ-10 דק'

מזמור קלו

כ-10 דק'

מזמור קלז

כ-10 דק'

מזמור קלח

כ-10 דק'

מזמור קלט

כ-10 דק'

מזמור קמ

כ-10 דק'

מזמור קמא

כ-10 דק'

מזמור קמב

כ-10 דק'

מזמור קמג

כ-10 דק'

מזמור קמד

כ-10 דק'

מזמור קמה

כ-10 דק'

מזמור קמו

כ-10 דק'

מזמור קמז

כ-10 דק'

מזמור קמח

כ-10 דק'

מזמור קמט

כ-10 דק'

מזמור קנ

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תהילים א-נ

הרב יונדב זר 3 שעות ו42 דק'
שיעור

תהילים נא-ק

הרב יונדב זר 3 שעות ו53 דק'
שיעור

מזמור קא- קנ

הרב יונדב זר 3 שעות ו42 דק'
שיעור

תהילים מזמור א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור כט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור ל

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור לט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור מט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

תהילים מזמור נ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור נט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור ס

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור סט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור ע

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור עט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור פט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור צט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור ק

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קי

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קטו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קטז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיט חלק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיט חלק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיט חלק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קיט חלק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קכט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קל

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קלט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קמט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מזמור קנ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי