מזמור קכה | שיר המעלות הבוטחים בה'

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

מזמור קכה | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות הבטחים בד', כהר ציון לא ימוט לעולם ישב. ב. ירושלם הרים סביב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

מזמור קכה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

מזמור קכה | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מזמור קכה

הרב יונדב זר כ-10 דק'