מאמרים - ספר תהלים

הסברי המהר"ל למזמור יט

מזמור יט | הקדמה רבי אברהם אבן עזרא כתב בפתיחת פירושו למזמורנו: "זה המזמור נכבד מאד". כך נאמר במזמור: א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך"

מזמור כו | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר הוא הפסוק הנאמר בפרקנו (כו, ח): "ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

היתה יהודה לקדשו

מזמור קיד | היכן מצאנו שיהודה קידש את שם ד'? במדרש תהלים (מזמור עו אות ב) נאמר: "מפני מה זכה יהודה למלכות?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | הקדמה נאמר במזמור השני בהלל: א. "בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לֹעֵז. ב. היתה יהודה לקדשו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"לך אזבח זבח תודה..."

מזמור קטז | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "לך אזבח זבח תודה, ובשם ד' אקרא. יח. נדרי לד' אשלם, נגדה נא לכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה"

מזמור קיח | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "אודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. כב. אבן מאסו הבונים, היתה לראש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

שיר הלל לתורה האלקית

מזמור קיט | הקדמה הדבר הבולט ביותר במזמור, כמובן, הוא שהוא המזמור הארוך ביותר בתהלים, והפרק הארוך ביותר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"שיר המעלות" ו"שיר למעלות"

מזמור קכא | הקדמה מזמורנו הוא אחד המזמורים המפורסמים ביותר, והוא נאמר על ידי אנשים רבים בכל יום, וכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

האהבה לירושלים, ו"בית ד'"

מזמור קכב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "שיר המעלות לדוד: שמחתי באֹמרים לי בית ד' נלך. ב. עֹמדות היו רגלינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"נחלה עבר על נפשנו"

מזמור קכד | הקדמה מזמור זה הוא מזמור מפורסם מאד, והוא נאמר על ידי עדות המזרח והחסידים בכל יום חול, לפני "שיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

מזמור קכה | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות הבטחים בד', כהר ציון לא ימוט לעולם ישב. ב. ירושלם הרים סביב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

"ולא אמרו העֹברים ברכת ד' אליכם"

מזמור קכט | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות רבת צררוני מנעורי, יאמר נא ישראל. ב. רבת צררוני מנעורי, גם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

השכר שמקבל מי שמוסר את נפשו

מזמור קלב | הקדמה נאמר במזמורנו: א. "שיר המעלות, זכור ד' לדוד את כל עֻנותו. ב. אשר נשבע לד', נדר לאביר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

ברכו את ה'

מזמור קלד | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות, הנה ברכו את ד' כל עבדי ד' העֹמדים בבית ד' בלילות. ב. שאו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הסברי המהר"ל למזמור יט

מזמור יט | הקדמה רבי אברהם אבן עזרא כתב בפתיחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך"

מזמור כו | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היתה יהודה לקדשו

מזמור קיד | היכן מצאנו שיהודה קידש את שם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | הקדמה נאמר במזמור השני בהלל: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לך אזבח זבח תודה..."

מזמור קטז | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "לך אזבח זבח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה"

מזמור קיח | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "אודך כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שיר הלל לתורה האלקית

מזמור קיט | הקדמה הדבר הבולט ביותר במזמור, כמובן,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שיר המעלות" ו"שיר למעלות"

מזמור קכא | הקדמה מזמורנו הוא אחד המזמורים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האהבה לירושלים, ו"בית ד'"

מזמור קכב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "שיר המעלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"נחלה עבר על נפשנו"

מזמור קכד | הקדמה מזמור זה הוא מזמור מפורסם מאד,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

מזמור קכה | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא אמרו העֹברים ברכת ד' אליכם"

מזמור קכט | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השכר שמקבל מי שמוסר את נפשו

מזמור קלב | הקדמה נאמר במזמורנו: א. "שיר המעלות,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברכו את ה'

מזמור קלד | הקדמה נאמר במזמור: א. "שיר המעלות,...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי