מאמרים - מגילת רות

לשם מה נכתב סיפורה של ערפה במגילת רות?

פרק א | הקדמה נאמר במגילה בפרק א': א. "ויהי בימי שפֹט השֹפטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת רות

העין הטובה של בעז

פרק ג | א. מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם נעמי? מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת רות

מגילת רות - אין שום יאוש בעולם

פרק ד | הקדמה נהגו ישראל קדושים לקרוא בחג השבועות את מגילת רות (אבודרהם, הובא ברמ"א או"ח סו"ס תצ). במגילה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת רות

מגילת רות - הפורענות והטובה, והיחס שביניהם

פרק ד | הקדמה הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "סידרן של כתובים: רות וספר תהלים, ואיוב ומשלי, קהלת, שיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת רות

"ותקראנה לו השכנות שם לאמר: יֻלַד בן לנעמי"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ז: "ותקראנה לו השכנות שם לאמר: יֻלַד בן לנעמי. ותקראנה שמו עובד, הוא אבי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת רות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לשם מה נכתב סיפורה של ערפה במגילת רות?

פרק א | הקדמה נאמר במגילה בפרק א': א. "ויהי בימי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העין הטובה של בעז

פרק ג | א. מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מגילת רות - אין שום יאוש בעולם

פרק ד | הקדמה נהגו ישראל קדושים לקרוא בחג השבועות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מגילת רות - הפורענות והטובה, והיחס שביניהם

פרק ד | הקדמה הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ותקראנה לו השכנות שם לאמר: יֻלַד בן לנעמי"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ז: "ותקראנה לו...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי