שיעורים על ספר נחמיה

נחמיה עולה לירושלים

פרק ב | נחמיה היה שר המשקים של ארתחשסתא המלך - בנם של אחשורוש ואסתר

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו שמתחילים את שיפוץ חומת ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

התנגדות יושבי הארץ

פרק ד | למה בניית חומת ירושלים כל- כך מעוררת את חמתם של יושבי הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

תסיסה פנימית בתוך העם

פרק ה | פשוטי העם צועקים אל נחמיה על ניצול מצד עשירי העם, ונחמיה עוצר את התופעה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

צרי יהודה ממשיכים להפריע

פרק ו | מה כוונת נחמיה "כי בניתי את החומה"? האם הוא לבדו בנה אותה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

תקנות בטחוניות

פרק ז | החומה כבר עומדת בשלמותה עם דלתותיה ועכשיו נחמיה דואג לתחזוק השמירה על ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

קריאת התורה וחגיגת חגי תשרי

פרק ח | מתוך השלמת חומת ירושלים העם מתאסף בראש השנה לקריאה בתורה ולימודה ברוב עם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת התשובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

המשך תפילת הלויים

פרק ט | הלויים מתארים את הכניסה לארץ והתהליכים שעם ישראל עבר לאחר מכן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

כריתת אמנה

פרק י | מהי משמעות הביטוי "ובכל זאת" הפותח את הפרק?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

רשימת היושבים בירושלים

פרק יא | למה נחמיה והשרים צריכים לתקן שעשירית מכל משפחה יהיו חייבים לגור בירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם יותר גדולים מאשר על חנוכת המקדש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

תפילת נחמיה

פרק א | נחמיה מתוודע למצב החמור של עולי בבל ושל ירושלים ומתאבל ונושא תפילה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נחמיה עולה לירושלים

פרק ב | נחמיה היה שר המשקים של ארתחשסתא המלך - בנם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

התנגדות יושבי הארץ

פרק ד | למה בניית חומת ירושלים כל- כך מעוררת את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תסיסה פנימית בתוך העם

פרק ה | פשוטי העם צועקים אל נחמיה על ניצול מצד...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

צרי יהודה ממשיכים להפריע

פרק ו | מה כוונת נחמיה "כי בניתי את החומה"? האם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תקנות בטחוניות

פרק ז | החומה כבר עומדת בשלמותה עם דלתותיה ועכשיו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קריאת התורה וחגיגת חגי תשרי

פרק ח | מתוך השלמת חומת ירושלים העם מתאסף בראש...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

המשך תפילת הלויים

פרק ט | הלויים מתארים את הכניסה לארץ והתהליכים שעם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

כריתת אמנה

פרק י | מהי משמעות הביטוי "ובכל זאת" הפותח את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

רשימת היושבים בירושלים

פרק יא | למה נחמיה והשרים צריכים לתקן שעשירית מכל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תפילת נחמיה

פרק א | נחמיה מתוודע למצב החמור של עולי בבל ושל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
קשר חי