שיעורים על ספר משלי

החכמה והמוסר - שני המצפנים של האדם

פרק א, פסוקים א-ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

45 דק'

הישמרות מפיתויי היצר

פרק ב | שקידת התורה היא המגן מפני היצר הרע |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

43 דק'

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

45 דק'

חכמה, בינה ודעת

פרק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

44 דק'

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

תוצאות ההליכה אחר התאוות

פרקים ה-ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

42 דק'

המידות שהקב"ה שונא

המשך פרק ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

43 דק'

שיטתו של היצר הרע

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

37 דק'

המדרגות השונות של החכמה

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

30 דק'

התורה כיסוד העולם

פרקים ח-י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

30 דק'

ניגודים בין הטוב והרע

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

טוב הצדיק ורשעת הרשע

פרק יא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

דרכים לקניין הצדיקות

פרק יב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

56 דק'

הצדיקים ופעולתם בעולם

פרק יג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

49 דק'

הכסיל אינו מקשיב לתוכחות

פרק טו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

ההדרכות של משלי למלכים

פרקים טז-יז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

43 דק'

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

37 דק'

"מה' מצעדי גבר"

פרקים כ-כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

39 דק'

"רודף צדקה וחסד - ימצא חיים"

פרקים כא-כב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

זהירות משבועה לחינם

פרקים כב-כג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

35 דק'

בסוף הצדיקים מנצחים

פרקים כג-כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

42 דק'

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

39 דק'

פצעי אוהב מול נשיקות שונא

פרקים כז-כח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

הנאום האחרון של שלמה במשלי

פרקים ל-לא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החכמה והמוסר - שני המצפנים של האדם

פרק א, פסוקים א-ח |
הרב אליעזר קשתיאל 45 דק'
שיעור

הישמרות מפיתויי היצר

פרק ב | שקידת התורה היא המגן מפני היצר הרע |
הרב אליעזר קשתיאל 43 דק'
שיעור

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |
הרב אליעזר קשתיאל 45 דק'
שיעור

חכמה, בינה ודעת

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 44 דק'
שיעור

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

החובה הגדולה לנצור את התורה בלב

פרקים ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

תוצאות ההליכה אחר התאוות

פרקים ה-ו |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

המידות שהקב"ה שונא

המשך פרק ו |
הרב אליעזר קשתיאל 43 דק'
שיעור

שיטתו של היצר הרע

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 37 דק'
שיעור

המדרגות השונות של החכמה

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 30 דק'
שיעור

התורה כיסוד העולם

פרקים ח-י |
הרב אליעזר קשתיאל 30 דק'
שיעור

ניגודים בין הטוב והרע

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

תכונות הצדיק והרשע ודרכיהם השונות

פרקים י-יא |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

טוב הצדיק ורשעת הרשע

פרק יא |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

דרכים לקניין הצדיקות

פרק יב |
הרב אליעזר קשתיאל 56 דק'
שיעור

הצדיקים ופעולתם בעולם

פרק יג |
הרב אליעזר קשתיאל 49 דק'
שיעור

השפעת לימוד התורה על התנהגות האדם

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 49 דק'
שיעור

הכסיל אינו מקשיב לתוכחות

פרק טו |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

ההדרכות של משלי למלכים

פרקים טז-יז |
הרב אליעזר קשתיאל 43 דק'
שיעור

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |
הרב אליעזר קשתיאל 37 דק'
שיעור

"מה' מצעדי גבר"

פרקים כ-כא |
הרב אליעזר קשתיאל 39 דק'
שיעור

"רודף צדקה וחסד - ימצא חיים"

פרקים כא-כב |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

זהירות משבועה לחינם

פרקים כב-כג |
הרב אליעזר קשתיאל 35 דק'
שיעור

בסוף הצדיקים מנצחים

פרקים כג-כה |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |
הרב אליעזר קשתיאל 39 דק'
שיעור

פצעי אוהב מול נשיקות שונא

פרקים כז-כח |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

הנאום האחרון של שלמה במשלי

פרקים ל-לא |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
קשר חי