פרק כה | גם אלה משלי שלמה

בסוף הצדיקים מנצחים

פרקים כג-כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

42 דק'

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

39 דק'

משלי פרק כה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בסוף הצדיקים מנצחים

פרקים כג-כה |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |
הרב אליעזר קשתיאל 39 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'