פרק יז | בחיק יוטל את הגורל

ההדרכות של משלי למלכים

פרקים טז-יז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

43 דק'

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: "מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם". שאל על כך בעל ה"נודע ביהודה" בספרו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק יז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההדרכות של משלי למלכים

פרקים טז-יז |
הרב אליעזר קשתיאל 43 דק'
שיעור

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: "מצדיק רשע ומרשיע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'