מאמרים - ספר משלי

"אילת אהבים ויעלת חן

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: "אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד" (משלי ה, יט). חז"ל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך"

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו (משלי פרק ו פסוק כב): "בהתהלכך תַנְחֶה אֹתָך, בשכבך תשמֹר עליך, וַהֲקיצות היא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה"

פרק ז | פרקנו עוסק באשה רעה המחטיאה את הרבים, ובין שאר הדברים נאמר עליה: "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"וצדקה תציל ממות"

פרק י | הקדמה הגמרא במסכת שבת (דף קנו עמוד ב) מספרת שני סיפורים על הפסוק "וצדקה תציל ממות". א. הסיפור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"באבד רשעים רנה"

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: "בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבֹד רשעים רנה" (משלי יא, י). בדברי חז"ל נאמרו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"דאגה בלב איש יַשְׁחֶנָּה, ודבר טוב יְשַׂמְּחֶנָּה"

פרק יב | נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ה): "דאגה בלב איש יַשְחֶנָּה, ודבר טוב יְשַׂמְּחֶנָּה". מה פירוש המלה "ישחנה",...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"בכל עצב יהיה מוֹתר"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כג): "בכל עצב יהיה מוֹתר, ודבר שפתים אך למחסור". המפרשים כולם הסבירו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב"

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ג): "שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב". יש לשאול: מה הקשר בין שני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"בחסד ואמת יכופר עון, וביראת ד' סור מרע"

פרק טז | הקדמה נאמר בפרקנו: "בחסד ואמת יכופר עון, וביראת ד' סור מרע". יש לשאול על החצי הראשון של פסוק זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: "מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם". שאל על כך בעל ה"נודע ביהודה" בספרו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום"

פרק יט | א. הסבר המדרש משלי במדרש משלי (בובר) (פרשה יט סימן כא) נאמר: "רבות מחשבות בלב איש. אמר ר' יוסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"אל יקנא לבך בחטאים"

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: "אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת ד' כל היום". יש לשאול: האם יש מה לקנא בחטא -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם לו תבא"

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: "כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם (לא - כתיב) לו [-קרי] תבא". יש לשאול על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

"באין חזון יפרע עם, ושֹמֵר תורה אַשְרֵהוּ"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: "באין חזון יפרע עם, ושֹמֵר תורה אַשְרֵהוּ". החלק הראשון של פסוקנו מפורסם מאד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"אילת אהבים ויעלת חן

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: "אילת אהבים ויעלת חן,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך"

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו (משלי פרק ו פסוק כב):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה"

פרק ז | פרקנו עוסק באשה רעה המחטיאה את הרבים, ובין...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וצדקה תציל ממות"

פרק י | הקדמה הגמרא במסכת שבת (דף קנו עמוד ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"באבד רשעים רנה"

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: "בטוב צדיקים תעלוץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"דאגה בלב איש יַשְׁחֶנָּה, ודבר טוב יְשַׂמְּחֶנָּה"

פרק יב | נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ה): "דאגה בלב איש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בכל עצב יהיה מוֹתר"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כג): "בכל עצב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב"

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ג): "שמחה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בחסד ואמת יכופר עון, וביראת ד' סור מרע"

פרק טז | הקדמה נאמר בפרקנו: "בחסד ואמת יכופר עון,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ד' גם שניהם"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: "מצדיק רשע ומרשיע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום"

פרק יט | א. הסבר המדרש משלי במדרש משלי (בובר)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אל יקנא לבך בחטאים"

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: "אל יקנא לבך בחטאים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם לו תבא"

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: "כצפור לנוד, כדרור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"באין חזון יפרע עם, ושֹמֵר תורה אַשְרֵהוּ"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: "באין חזון יפרע עם,...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי