שיעורים - מגילת אסתר

כגודל החושך כן גודל האור

פרק א | למה מגילת אסתר פותחת במשתה אחשורוש? מה סיפור זה מוסיף למגילה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

ושתי ועונשה

פרק א | מה הסיבה שהזכירו שגם ושתי עשתה משתה לנשים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

אחשורוש זוכר את ושתי ומחפש מחליפה

פרקים א-ב | "כשך חמת המלך" מה קרה לאחשורוש כשנגמר ההשפעה של היין?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

בחירת אסתר והמלכתה

פרק ב | מה הזיכרונות שעולים לפני המלך ומה משמעות זכירות אלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

בגתן ותרש, גודלו של המן

פרקים ב-ג | מה הקשר בין ישיבת מרדכי בשער המלך לבין מזימתם של בגתן ותרש? למה שני פרטים אלו מופיעים באותו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

הפלת הפור והגזירה על עם ישראל

פרק ג | "וימלא המן חימה" מה פירוש ביטוי זה ? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

הויכוח בין אסתר למרדכי בעקבות הגזירה

פרק ד | מה תפקידו של מרכי ב"לפני שער המלך"? למה הוא בא דווקא לשם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - מגילת אסתר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלכות אחשוורוש מבחינה היסטורית

הרב אחיקם גץ
שיעור

כגודל החושך כן גודל האור

פרק א | למה מגילת אסתר פותחת במשתה אחשורוש? מה...
הרב אחיקם גץ
שיעור

ושתי ועונשה

פרק א | מה הסיבה שהזכירו שגם ושתי עשתה משתה...
הרב אחיקם גץ
שיעור

אחשורוש זוכר את ושתי ומחפש מחליפה

פרקים א-ב | "כשך חמת המלך" מה קרה לאחשורוש כשנגמר...
הרב אחיקם גץ
שיעור

בחירת אסתר והמלכתה

פרק ב | מה הזיכרונות שעולים לפני המלך ומה משמעות...
הרב אחיקם גץ
שיעור

בגתן ותרש, גודלו של המן

פרקים ב-ג | מה הקשר בין ישיבת מרדכי בשער המלך לבין...
הרב אחיקם גץ
שיעור

הפלת הפור והגזירה על עם ישראל

פרק ג | "וימלא המן חימה" מה פירוש ביטוי זה ? |
הרב אחיקם גץ
שיעור

הויכוח בין אסתר למרדכי בעקבות הגזירה

פרק ד | מה תפקידו של מרכי ב"לפני שער המלך"? למה...
הרב אחיקם גץ
קשר חי