מרדכי היהודי משנה למלך | פרק י

גדולתו של מרדכי

פרק ט-י | איך מתבטא שיא החסד האלוקית? מה מיוחד בהארת פורים?

מתוך סדרת השיעורים:
מגילת אסתר

כ-30 דק'

מדוע נכתב פרק י' במגילת אסתר?

פרק י | הצגת השאלה נאמר בפרק י: א. "וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים. ב. וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

גדולתו של מרדכי

פרק ט-י | איך מתבטא שיא החסד האלוקית? מה מיוחד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-30 דק'
שיעור

מדוע נכתב פרק י' במגילת אסתר?

פרק י | הצגת השאלה נאמר בפרק י: א. "וישם המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אסתר מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי