הסגרת המן למלך | פרק ז

התערבות הקב''ה במחשבות ודיבור אחשורוש והמן

פרק ז | במשתה השני שערכה אסתר היא מופיעה פעם ראשונה כ"אסתר המלכה" ביטוי שמסמל שאסתר מקבלת כח ועצמה, היא מדברת...

מתוך סדרת השיעורים:
מגילת אסתר

כ-30 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התערבות הקב''ה במחשבות ודיבור אחשורוש והמן

פרק ז | במשתה השני שערכה אסתר היא מופיעה פעם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-30 דק'
שיעור

אסתר מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי