לב ההפטרה

לב ההפטרה בהעלותך

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | פרשת בהעלותך מתחילה עם ציווי לאהרון הכהן הגדול להעלות את הנרות במנורה, ואחר כך כתוב...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

3 דק'

לב ההפטרה שלח

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו שולח משה את המרגלים שהולכים לראות את הארץ, לפני שעם ישראל היה אמור להכנס...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

1:37 דק'

לב ההפטרה קרח

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו קורח חושב שהוא שווה למשה ולאהרון, וחולק על ההנהגה המרכזית של עם ישראל....

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

2:29 דק'

לב ההפטרה חוקת

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו שולח משה שליחים אל מלך אדום. הוא מפרט לו את ההסטוריה שעברה עליהם ומבקש...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה בלק

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו מסופר כל הסיפור של בלק ובלעם, ולכן ההפטרה במיכה שם הנביא מזכיר לישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה מטות או פנחס

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | ההפטרות מתחילת בראשית ועד י"ז בתמוז נבחרו לפי הקשר שלהן לפרשה. אבל מי"ז תמוז ועד...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה מסעי

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא ההפטרה השניה מהפטרות הפורענות, והיא המשך ישיר של ההפטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

3 דק'

לב ההפטרה דברים

הפטרת דברים - חזון | ההפטרה שלנו היא האחרונה מבין שלושת הפטרות הפורענות, והיא תחילת ספר ישעיה. מדובר בנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

2:57 דק'

לב ההפטרה ואתחנן

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא הראשונה משבע הפטרות הנחמה. והשאלה בה פשוטה: מה באה ההפטרה הזו לומר...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

2:37 דק'

לב ההפטרה עקב

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | ההפטרה שלנו סובבת סביב שתי שאלות, שישאלו כשנראה כמה הגלות ארוכה והסוף שלה לא נראה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

4 דק'

לב ההפטרה ראה

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | כל שבע הפטרות הנחמה מסודרות לפי הסדר שלהן בספר ישעיה, חוץ מההפטרה שלנו, שהמקום שלה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה שופטים

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בהמשך להפטרה הקודמת, ההפטרה שלנו אומרת שזה נכון שיש תהליך שעם ישראל צריך לעבור...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

4 דק'

לב ההפטרה כי תצא

סרטון קצר וטקסט הסרטון | בהמשך להפטרה הקודמת, שבה ראינו ש"חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו", ושהגלות לא היתה רק...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה כי תבוא

סרטון קצר וטקסט הסרטון | אחרי שראינו בהפטרה הקודמת ש"גואלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא", אנחנו פוגשים בהפטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה ניצבים

סרטון קצר, טקסט הסרטון | ראינו בהפטרה הקודמת שהקב"ה יתגלה בעולם דרך עם ישראל, וכל הגויים יפגשו את הקב"ה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

5 דק'

לב ההפטרה ראש השנה

סרטון קצר, טקסט הסרטון. | ביום הראשון של ראש השנה אנחנו קוראים בתורה על לידת יצחק, וביום השני אנחנו ממשיכים...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה שבת שובה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | הפטרת שבת שובה חריגה, כיוון שמדלגים בה בין ספרים שונים בתוך ספר תרי עשר, ויש בה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה חג ראשון של סוכות

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה של סוכות היא מלחמת גוג ומגוג, כמו שהיא כתובה בסוף ספר זכריה. מלחמת גוג ומגוג...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה וזאת הברכה - שמחת תורה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | כיוון שבשמחת תורה אנחנו מסיימים את התורה, אנחנו מיד מתחילים אותה שוב, בפרשת בראשית....

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

לב ההפטרה בראשית

סרטון קצר וטקסט הסרטון | בחלק השני של ההפטרה, החלק שרק האשכנזים אומרים, מתואר מצב קשה מאוד שעם ישראל יהיה בו:...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לב ההפטרה בהעלותך

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | פרשת בהעלותך מתחילה עם...
הרב עמנואל בן ארצי 3 דק'
שיעור

לב ההפטרה שלח

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו שולח משה את...
הרב עמנואל בן ארצי 1:37 דק'
שיעור

לב ההפטרה קרח

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו קורח חושב...
הרב עמנואל בן ארצי 2:29 דק'
שיעור

לב ההפטרה חוקת

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו שולח משה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה בלק

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו מסופר כל...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה מטות או פנחס

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | ההפטרות מתחילת בראשית...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה מסעי

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא ההפטרה...
הרב עמנואל בן ארצי 3 דק'
שיעור

לב ההפטרה דברים

הפטרת דברים - חזון | ההפטרה שלנו היא האחרונה מבין...
הרב עמנואל בן ארצי 2:57 דק'
שיעור

לב ההפטרה ואתחנן

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא הראשונה...
הרב עמנואל בן ארצי 2:37 דק'
שיעור

לב ההפטרה עקב

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | ההפטרה שלנו סובבת סביב...
הרב עמנואל בן ארצי 4 דק'
שיעור

לב ההפטרה ראה

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | כל שבע הפטרות הנחמה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה שופטים

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בהמשך להפטרה הקודמת,...
הרב עמנואל בן ארצי 4 דק'
שיעור

לב ההפטרה כי תצא

סרטון קצר וטקסט הסרטון | בהמשך להפטרה הקודמת, שבה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה כי תבוא

סרטון קצר וטקסט הסרטון | אחרי שראינו בהפטרה הקודמת...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה ניצבים

סרטון קצר, טקסט הסרטון | ראינו בהפטרה הקודמת...
הרב עמנואל בן ארצי 5 דק'
שיעור

לב ההפטרה ראש השנה

סרטון קצר, טקסט הסרטון. | ביום הראשון של ראש השנה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה שבת שובה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | הפטרת שבת שובה חריגה,...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה חג ראשון של סוכות

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה של סוכות היא מלחמת...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה וזאת הברכה - שמחת תורה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | כיוון שבשמחת תורה אנחנו...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לב ההפטרה בראשית

סרטון קצר וטקסט הסרטון | בחלק השני של ההפטרה, החלק...
הרב עמנואל בן ארצי