הפטרת כי תשא

הגנת משה ואליהו

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | החטא בהיעדר המוביל הרוחני בלבד חטא העגל נעשה כאשר בושש משה לרדת מן ההר. עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

אליהו, אחאב ועובדיה

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | קשר המלך והנביא במצבים מתוקנים של האומה, המלך והנביא נמצאים בקשר הדוק. כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

מחני נא

הפטרת כי תשא | מסירות מנהיגי האומה מפתח לתיקון אחריות המנהיג כיסוד התיקון בפרשה מוצג התיקון הגדול שעושה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגנת משה ואליהו

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | החטא בהיעדר המוביל...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

אליהו, אחאב ועובדיה

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | קשר המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחני נא

הפטרת כי תשא | מסירות מנהיגי האומה מפתח לתיקון...
הרב מנחם שחור