הפטרת שבת שקלים

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד מכיליון יהואש מלך יהודה חווה על בשרו צרת כיליון נוראית של מלכות בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד...
הרב יואב אוריאל
קשר חי