מאמרים על הפטרות במדבר

"וארשתיך לי"

הפטרת במדבר | הושע ב | "אין לך בכל הנביאים שאמר דברים יותר קשים לישראל מהושע, ואעפ"כ פייסם בנחמות" (ספרי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. בעקבות דיבור פה של נדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת השופטים הוא עתניאל בן קנז משבט יהודה. השופט האחרון הוא שמשון משבט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת הנזיר, ובמקביל לכך אנו קוראים בהפטרה על תהליכי הורתו ולידתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

"את הארץ ואת יריחו"

הפטרת שלח | יהושע ב | יריחו – החיישן של כל עמי כנען היה מקום לצפות שבני ישראל יכנסו בתחילה לארץ ישראל, ורק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

האם המרגלים הצליחו בשליחותם?

הפטרת שלח | יהושע ב | מטרת שליחת המרגלים מה היתה מטרת שליחת המרגלים על ידי יהושע? מצינו מספר דעות במפרשים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

מעלת משה ושמואל

הפטרת קורח | שמואל א, יב | נקיות של מנהיג אלוקי בפרשת קורח מתהווה ערעור קשה על מנהיגותו של משה. בתגובה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת יפתח מיוחדת היא התנהלותו של יפתח הגלעדי אל מול האויב, ביחס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

מעלת יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | מעלתו של יפתח כאשר מתבוננים בדמותו של יפתח, עלולים אנו להפחית ממעלתו מחמת פרשת הנדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

מעלת השופטים

הפטרת חוקת | שופטים יא | עלולים אנו להפחית ממעלתו של יפתח הגלעדי, מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

החיקוי של בלעם

הפטרת בלק | מיכה ה | מבלעם אל הקרבנות בהפטרת פרשת בלק נוהגים ישראל לקרוא מנבואות מיכה (פרקים ה-ו). בנבואה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

תמצית התורה כולה על פי מיכה

הפטרת בלק | מיכה ה | מיכה הנביא שולל דרך של עבודת ה', השמה לעיקר את העבודה החיצונית, הטכנית: "בַּמָּה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

צרת הנביאים בימי אליהו

הפטרת פנחס | מלכים א יט | קשר המלכות והנבואה במצבים מתוקנים של האומה, המלך והנביא נמצאים בקשר הדוק. כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

תפקידו של ירמיהו הנביא

הפטרת מטות | ירמיהו א | הקושי של ירמיהו להיות נביא פורענות הנושא המרכזי של פרק א בספר ירמיהו הוא מינוי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

המינימום: הכרת החטא

הפטרת מסעי |ירמיהו ב | ההתכחשות לחטאים בימי יאשיהו בפסוק הפותח את ספר ירמיהו נאמר שתחילת נבואתו הייתה בימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

התביעה לתשובת אמת בדור יאשיהו

הפטרת מסעי | ירמיה ב | הנבואה בפרק ב בספר ירמיהו נאמרת בימי יאשיהו. מפרק זה והלאה עוסק הנביא בקריאה לשוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"וארשתיך לי"

הפטרת במדבר | הושע ב | "אין לך בכל הנביאים שאמר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"את הארץ ואת יריחו"

הפטרת שלח | יהושע ב | יריחו – החיישן של כל עמי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם המרגלים הצליחו בשליחותם?

הפטרת שלח | יהושע ב | מטרת שליחת המרגלים מה היתה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלת משה ושמואל

הפטרת קורח | שמואל א, יב | נקיות של מנהיג...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלת יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | מעלתו של יפתח כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלת השופטים

הפטרת חוקת | שופטים יא | עלולים אנו להפחית ממעלתו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החיקוי של בלעם

הפטרת בלק | מיכה ה | מבלעם אל הקרבנות בהפטרת פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תמצית התורה כולה על פי מיכה

הפטרת בלק | מיכה ה | מיכה הנביא שולל דרך של עבודת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

צרת הנביאים בימי אליהו

הפטרת פנחס | מלכים א יט | קשר המלכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תפקידו של ירמיהו הנביא

הפטרת מטות | ירמיהו א | הקושי של ירמיהו להיות נביא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המינימום: הכרת החטא

הפטרת מסעי |ירמיהו ב | ההתכחשות לחטאים בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התביעה לתשובת אמת בדור יאשיהו

הפטרת מסעי | ירמיה ב | הנבואה בפרק ב בספר ירמיהו...
הרב יואב אוריאל